Fakturainformation

Icopal AB Icopal Entreprenad AB

Momsregistreringsnummer: SE556013070901
Bankgiro: 640-1749
Swiftadress: NDEASESS
IBAN: SE84 9500 0099 6026 0025 1116

Momsregistreringsnummer: SE556375153501
Bankgiro: 5497-9414
Swiftadress: NDEASESS
IBAN: SE15 9500 0099 6026 4622 5314

Fakturaadress:
Icopal AB
BGC-id HTG4073
FE 143
105 69 STOCKHOLM
Fakturaadress:
Icopal Entreprenad AB
BGC-id HTG4078
FE 143
105 69 STOCKHOLM 
Ni som mailar en PDF-faktura: icopalfakturase@icopal.com
Fakturan ska innehålla adress enligt ovan.
Ni som mailar en PDF-faktura: 
LevFakturaEntre@bmigroup.com
 

Fakturan ska innehålla adress enligt ovan.

 

Denna adress måste återfinnas på fakturan och kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert.
Ni kommer annars att få fakturan i retur för komplettering innan vi kan behandla den. Adressen på kuvertet måste även innehålla ett tresiffrigt s.k. FE-nummer vilket används av Posten för att garantera snabb hantering.

Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och bilagor.
Annan post till ekonomiavdelningen skickas till Hyllie Boulevard 35, 215 37 Malmö.

Vidare ställer vi ett informationskrav avseende utseendet på fakturan när den kommer till BGC för behandling.
Följande uppgifter ska alltid framgå av fakturan och de ska stå på samma ställe på fakturan.

1. Bankgironummer
2. Fakturanummer
3. Fakturadatum
4. Totalbelopp
5. Momsbelopp
6. Ett referensbegrepp under rubrik ”Er referens”, t ex namn.
7. Ert organisationsnummer

För Icopal Entreprenad gäller även:
• Ett namn under rubrik ”Er referens” som består av ett för- och efternamn
• En märkning, ett 6 eller 7-ställigt Objektsnr /Ordernr.  (T.ex. 0667000 eller V67000)
• Ev. uppgift om omvänd skattskyldighet + Ert organisationsnummer

Ni som mailar en PDF-faktura:
Fakturan ska innehålla adress enligt ovan.

• Bildformat ska vara PDF
• 1 faktura per mail (+ ev. bilagor i samma fil, t ex sid 2, 3 osv)
• Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet
• Bildfilsnamnet får ej innehålla bokstäverna å, ä, ö eller specialtecken
• Meddelanden eller konversationer kan inte skickas i mail med fakturan

Vi har även en EDI-lösning, vänligen kontakta oss om ni kan sända faktura i EDI-format.
Ni är välkomna att ringa oss eller skicka en mail om ni har frågor.

Vid frågor eller övrig kontakt ber dig att maila:  dkapherlev@bmigroup.com
Ange vilken mottagare (företag) inom BMI Group som avses.
    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.