Shingel

 
Hur tar man bort mossa från taket?
Använd ett långtidsverkande algborttagningsmedel. Använd ej högtryckstvätt.

Kan man rengöra taket med högtrycksspruta?
Högtryckstvätt är inte att rekommendera som rengöringsmetod. Borsta i stället med en grov borste och använd en vanlig vattenslang.

Går det att lägga ny Shingel ovanpå den gamla?
Shingel som underlag är inte att rekommendera då det är alltför ojämnt. Ett gammalt tätskikt eller sk papptak fungerar däremot, förutsatt att det är tätt och utan skador.

Kan man lägga Shingel på vintern?
Om Shingeln ska monteras vid temperaturer under +10 ºC bör plattorna förvaras i rumstemperatur ca 2-3 dygn innan de används. Plattona hämtas till montageplatsen och monteras efter hand. Det ska inte finnas någon synlig väta eller spår av snö eller is, och inte heller någon färgskillnad på underlaget till följd av väta. Genom att värma limytorna på Shingelplattorna samt fot-och nockplattorna med varmluftspistol kan vidhäftningen förbättras ytterligare. Tänk i så fall på att först ta bort skyddsfolien på undersidan av plattorna på fot och nockplattan samt även på shingel av modellen Plano S.

Ska skyddsfilmen på baksidan av Shingeln tas bort eller sitta kvar?
Det beror på vilken Shingelmodell du ska lägga. Shingel Typ K och Plano Pro Noxite har lim på ovansidan. Under produktion och transport behövs därför en skyddande folie undertill. Den ska sitta kvar även efter montage. På Plano S och fot- och nockplattor till samtliga modeller sitter klistret under skyddsfolien, varför denna måste tas bort vid monteringen.

Vilka brandkrav uppfyller Icopals shingel?
Icopal Shingel uppfyller gällande brandkrav enligt BBR, brandklass BROOF (t2).


Icopal Konsumentkontakt
E-post: info.se@icopal.com 

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.