Underlagsprodukter

Flexilight , Elastoflex, Macoflex & Micoral

Har det någon betydelse åt vilket håll man lägger underlagstäckningen?
Det normala är att man lägger underlagsvåderna horisontellt, längs med takfoten och takbrädorna. Då kommer överlappet i fallriktningen, vilket anses vara säkrare. Undantaget är vid listtäckning och om man lägger tätskikt från nock till fot, då det av estetiska skäl kan vara bättre att lägga underlagstäckningen (YAM 2000) i samma ledd, för att undvika att underlagets skarvar skymtas igenom tätskiktet som horisontella upphöjningar.

Ska man ta bort gammal underlagstäckning vid renovering av tak?
Den gamla underlagstäckningen kan vara kvar om underlagsspont och underliggande konstruktion är i bra skick. Se till att inga gamla spik eller dylikt sticker upp som kan skava hål på den nya underlagsprodukten underifrån. Om det gamla underlaget är av tjärpapp, måste det rivas bort innan man lägger ny underlagstäckning eller –duk eftersom tjära och asfalt inte fungerar tillsammans. Tjärpappstak är dock sällsynta idag eftersom man slutade producera tjärpapp omkring 1940. Man brukar kunna skönja en tjärdoft om man river i det. Annars är det bara vetskapen om ifall taket är lagt tidigare än 1940 som man får gå på. Det kan vara svårt att få bort all tjärpapp. Om det inte går, är det lämpligt att lägga en migreringsspärr mellan den tjärsmutsade underlagssponten och den nya underlagsprodukten, förslagsvis en fiberduk ca 200 g/kvm. 

Kan man klamra underlagstäckningen?
Spikning är alltid att föredra, och det enda godkända alternativet för Micoral, och Macoflex. Dold klamring i två parallella rader med rostfri klammer av typen 140/10 är okej vid läggning av Flexilight och Elastoflex, men förutsätter läktning eller täckning i samband med att man monterar underlagsprodukten.

Hur lång livslängd räknar man på underlagstäckningen?
Underlagstäckningen kan med ett intakt ytskikt fungera i 30-40 år.

Måste underlagstäckningen vara helt torr när man lägger på tätskiktet?
Ja. Med torr menar vi att det inte ska finnas någon synlig väta eller spår av snö och is och inte heller någon synlig färgskillnad på underlaget till följd av väta.

Hur länge kan underlagspapp ligga öppet?
Det vattenavledande underlagets huvudfunktion är att leda bort den fukt som kan tränga in genom taktäckningens skarvar samt det kondensvarten som kan uppkomma på undersidan av taktäckningen. När det ligger öppet kan, vid extremt kraftig nederbörd, genomslag av vatten förekomma. Det är med andra ord inte att betrakta som ett tätskikt. Den angivna tiden för exponering för UV-ljus avser hur länge underlagsprodukten kan utsättas för solljus utan att dess livslängd förkortas. För Flexilight och Micoral gäller 2 månader, för Macoflex 3 månader och Elastoflex 4 månader.

Icopal Konsumentkontakt
E-post: info.se@icopal.com 

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.