grona taktopimagejpg

Gröna tak

Gröna tak med levande växter som skiftar i nyanser efter årstiderna är ett trevligt inslag i stadsbilden för både människor och djur. De gröna växterna på taket bidrar dessutom till en bättre miljö.

Moss- och sedumtak kan anläggas både på låglutande och branta tak. Den underliggande konstruktionen skyddas av ett inbyggt tätskikt på vilket vegetationen växer i ett tunt, armerat skikt av mineraljord.

Tätskikt för inbyggnation
Beroende på takets lutning rekommenderar vi följande tätskikt:

Top & Base KL rekommenderas framförallt i kombination med cellglas eller PIR-isolering.

Chansa inte!
Det räcker inte med material av högt kvalitet, det är lika viktigt att det blir korrekt monterat. Anlitar du en våra auktoriserade takentreprenörer garanteras du ett professionellt utfört arbete. På köpet får du marknadens mest omfattande tätskiktsgaranti

 

Hittaaterforsaljarespotjpg
Hittatakentreprenorspotjpg

Relaterade dokument

Produktinformation

Produktvalsguide  

Referens Membrane 5 sedumtak