Grund & Mark

 

Källarytterväggar, grundplatta och bjälklag under eller i kontakt med marken utsätts ständigt för fukt. Tränger fukt in i konstruktionen kan både skador och dålig lukt uppstå. Ett annat problem kan vara inläckage av markradon som ökar risken för lungcancer.

Här kan du läsa mer om våra unika lösningar för att uppnå ett effektivt fukt- respektive radonskydd.
 

Gas- och Radonmembran

Det mest kostnadseffektiva sättet att undvika gas från föroreningar i marken och markradon i en byggnad är att aldrig släppa in den farliga gasen. Läs mer om våra membran som vid nybyggnation kan installeras under grunden, på grundplattan eller i isoleringslagren. Läs mer

 

Grund_radon_produktlista-bild 

FONDA Universal

FONDA Universal är profilerad polypropenmatta som fungerar som en effektiv fuktspärr. Den monteras direkt på källarytterväggen med mattans distansknoppar vända mot källarväggen. Därmed fås en luftspalt där fukt/kondens kan ventileras bort.
Läs mer
 

       
Grund_universal_produktlista-bild

FONDA Geoplex

FONDA Geoplex är en dräneringsmatta med en fastsvetsad geotextil som används horisontellt i parkeringstak, takterrasser, broar m.m. för att effektivt skydda membran genom avvattning, dränering och separering.
Läs mer 
 

       
Grund_geoplex_produktlista-bild

Fonda Drain

Fonda Drain är en dränerande, fuktskyddande och isolerande cellplastskiva avsedd för terrass- och gårdsbjälklag, under grundplatta, källarytterväggar och grundmur. Läs mer om FONDA Drain.

  

   

Byggkemprodukter för mur, asfalt och betong

Icopal har allt du behöver för förbehandling och fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark. Icopal Coldmex används för snabblagning av mindre skador och sättningar i asfalt- och betongytor. Läs mer  
 

       
Grund_byggkem_produktlista-bild

Dekorskiffer

Du behöver inte gröna fingrar för att skapa en vacker och trivsam trädgårdsmiljö. Men däremot inspiration och goda idéer. Läs mer

       

 

Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.