Syllisolering

Olika typer av syll- eller grundisolering används i väggkonstruktioner som kapillärbrytande skikt mot grundmuren. De förhindrar också luftläckage in i konstruktionen vid ojämnheter i underlaget.

Icopal har två typer av kapillärbrytande produkter som kan användas var för sig eller i kombination beroende på väggens konstruktion.

Icopal Grundisolering YEP 2500
- välkänd och mångsidig

Grundisolering används till exempel under träsyll på betongplatta. Icopal Grundisolering YEP 2500 har stomme av polyester som har mycket hög brottöjning och draghållfasthet. Den impregnerade stommen är på båda sidor belagd med asfalt som har tillsats av SBS-polymerer. Såväl under- som ovansida är belagd med sand. Produkten finns i rullar om 15 m med ett urval olika bredder.

Icopal Icothene
- under tegelväggar och i golvskikt

Icothene är lämpligt som kapillärbrytande skikt under tegelväggar eftersom membranet fungerar som ett glidskikt för tegelväggen vid eventuella rörelser i konstruktionen. På så sätt kan membranet förhindra att tegelväggen får sprickor. Icothene är ett självhäftande membran som består av polymermodifierad asfalt (SBS) belagd på en stomme av kraftig polyetenfolie. Icothene finns i tre olika bredder i rullar på 15 m längd.

Icothene används också som tätskikt på balkonger eller terrasser för att skydda underliggande konstruktion mot fukt och vatten.  Ovanpå kan man anlägga golvytan med t ex marktegel eller klinker. För att lägga klinker krävs en övergjutning av betong minst 40 mm. Membranet ska inte utsättas för UV-ljus.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.