Diffusionsöppet vindskydd för vägg

Den isolerande förmågan försämras, när isolermaterial i väggar utsätts för blåst. Ett vindskydd på väggens utsida hindrar att blåst och fukt tränger in i materialet. Vindskyddet måste samtidigt vara diffusionsöppet, det vill säga att fukt inifrån väggen ventileras ut. Vid val av vindskydd är det viktigt att välja ett material som fungerar under byggnadens hela livstid. Det är också viktigt att produkterna monteras på rätt sätt.

Icopal Windy Base

Icopal Windy Base används som ett diffusionsöppet vindskydd på väggens utsida. Produkten är elastisk och tar upp normala rörelser i underlaget utan att spricka. Windy Base monteras horisontellt och den våningshöga bredden ger få skarvar och bra vindtäthet, samtidigt som monteringen går snabbt. Windy Base kan även fungera som ett tillfälligt skydd av väggen under byggtiden.
Icopal Windy Base består av polypropenväv laminerad med polyetenfolie. Vikt 70 g/m2. Diffusionsmotstånd ca 18x103 s/m. P-märkt 0010/06.

 


Icopal Windy Prima

Windy Prima är ett mycket diffussionsöppet, åldringsbeständigt och rivstarkt vindskydd. Den är vindtät och har vattenklass W1, högsta klassen för vindskydd, samt är regntät. Windy Prima kan användas som tillfälligt väderskydd under byggtiden, kombineras då med Universal FT (se monteringsanvisning).
Icopal Windy Prima är ett P-märkt; SC0464-14. Vikt ca. 90 g /m2, Sd = <0,04 m.

Icopal Vesta Pro

Används som vindskydd i vägg. Den skyddar isoleringen från blåst men är samtidigt öppen för att släppa ut eventuell fukt inifrån genom ett diffusionsmotstånd på ca 10x103 s/m. Vesta Pro består av cellulosapapp som impregnerats med bitumen. Vikt ca 475 g /m2, vilket ger god rivstyrka. Det präglade mönstret tillsammans med ett praktiskt format, 20x1,25 m, gör den lätt att hantera.  
    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.