Mark och grund

Radonmembran_w  Geomembran 

Gas- och Radonmembran >

Radonsäkra nya byggnader redan i konstruktionsfasen.

Geomembran >

Skyddar mot läckande ämnen i marken. 
Asfaltmassa  Fonda_Universal_w 

Asfaltmassa >

Icopal har allt du behöver för förbehandling och fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark.

Fuktspärr >

FONDA Universal är profilerad polypropenmatta som fungerar som en effektiv fuktspärr.