Asfaltmassa

Icoflux kallasfalt
Kallflytande asfaltlösning för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark. Ytan ska förbestrykas med Icoflux primer.

Icopal 2000 kallasfalt
Vattenbaserad kallasfalt med konstgummi för fuktisolering av mur och betongytor såväl under som ovan mark. Kan strykas direkt på det rengjorda underlaget utan förbehandling med primer.

Icoflux primer
Kallflytande asfaltlösning för bestrykning innan behandling med Icoflux Kallasfalt. Innehåller vätmedel för god vidhäftning.

Coldmex
Icopal Coldmex är en asfaltmassa med stenmaterial som används för snabblagning av mindre skador och sättningar i asfalt- och betongytor. Massan är sammansatt av bitumen och stenmaterial och ger en mycket stark yta som kan beträdas omgående.

Läs mer om byggkemprodukter för nyläggning, renovering och underhåll av tak.  

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.