Banner_Radon

Gas - och radonmembran

Osynlig och luktfri radioaktiv gas

Den finns nästan överallt; i marken, luften och vatten. Den är osynlig och luktfri. Den är en hälsofara. Vi talar om radongas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Det vanligaste är att radon kommer från marken. Lufttrycket inomhus är normalt lägre än i marken under huset. Därmed sugs den radonhaltiga markluften in i byggnaden genom otätheter och öppningar.

Hundratals fall av lungcancer

Strålskyddsmyndigheten uppskattar att mellan 400 och 500 luncancerfall i Sverige per år orsakas av radon i inomhusmiljö.

Stoppa radon redan vid nybyggnation

Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att slippa radonproblemet i en byggnad är att aldrig släppa in den farliga gasen. Genom att bygga in radonspärrar under huset slipper man dyra lösningar i efterhand. Radonmembran från Icopal blir också en försäkring mot framtida högre krav* på radonskydd och en trygghet för både köpare och säljare vid fastighetsförsäljningar.

Radon_installationsalternativ

Under, på eller i grunden

Med Icopal får du tillgång till de säkra och beprövade lösningarna vid nybyggnation som effektivt hindrar markradon att tränga in i byggnaden. Membranen kan användas under grunden, på grundplattan eller i isoleringslagren. En sådan bredd är vi ensamma om.

Enkla att montera och hantera

Exemplet visar montering av RAC 800

1. Rulla ut 

Rulla ut!

2. Skarva

Skarva!Använd:
Icopal Geobutyltejp 

Icopal Butylfogmassa

3. Täta genomföringar

Täta genomföringar!Använd:
Icopal Gummistos

Icopal Elothene

Mer information om radon finns på Svensk Radonförening svenskradonlogga 

*WHO rekommenderar ett gränsvärde på 100 Becquerel per kubikmeter, (Bq/m3). I Sverige är gränsvärdet i nya byggnader 200 Bq/m3 för nya byggnader och arbetsplatser (ovan jord).

 

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.