Släpp aldrig in radon i huset

Radon är en radioaktiv gas som finns överallt och sätter vår hälsa på spel. Idag finns enkla och kostnadseffektiva lösningar som hindrar radon från att ta sig in i byggnader. Det bästa sättet är att ta hand om problemet redan innan huset är byggt. Det kan man göra enkelt genom att installera ett gas-och radonmembran från Icopal.

Osynlig och luktfri radioaktiv gas

Radon finns nästan överallt; i marken, i luften och i vatten. Gasen är en hälsofara. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att mellan 400 till 500 lungcancerfall i Sverige per år orsakas av radon i inomhusmiljö. WHO rekommenderar ett gränsvärde på 100 Becquerel per kubikmeter luft, Bq/m3. I Sverige är gränsvärdet för nya byggnader 200 Bq/m3 och för arbetsplatser ovan jord. Det vanligaste är att radon kommer från marken. Eftersom lufttrycket inomhus normalt lägre inomhus än i marken under huset, sugs den radonhaltiga markluften in i byggnaden genom otätheter och öppningar i konstruktionen.

Stoppa radon redan vid nybyggnation

Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att slippa problem med radon är att aldrig släppa in den farliga gasen i byggnaden. Genom att bygga in radonmembran redan från början slipper man dyra lösningar i efterhand. Radonmembranet blir också en försäkring för framtida högre krav på radonskydd och en trygghet för både köpare och säljare vid fastighetsförsäljningar.

Placering av radonmembran Radonmembran placeras vanligen på grundplattan eller mellan plattans isoleringslager. Fördelen med installation på grundplattan är att man får ett kombinerat radon- och fuktskydd. Det kan spara tid ifall man vill fortsätta bygga innan grundplattan torkat. Den bästa och mest effektiva lösningen är att lägga membraner direkt mot schaktbotten under husgrunden. Det är enkelt att rulla ut och det blir färre skarvar och genomföringar, vilket spar tid. Membranet ligger väl skyddat under resten av byggtiden.

Våra radonskydd

RAC 800 – Gas- och radonmembran

RMB 400 – Radonmembran

Base SV – Radonmembran

Tillbehör

 

  Hittatakentreprenorspotjpg
  Hittaaterforsaljarespotjpg

  Relaterade dokument

  Produktinformation

  Broschyr Gas- och Radonmembran  

  Kvalitet & Miljö

  Byggvarudeklaration Gummistos

  Byggvarudeklaration Geobutyltape 

   

  Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.