Gas och radonmembran - RAC 800

Stoppar radon och andra gaser

RAC 800 är ett kraftigt membran av flera lager UV-stabiliserad polyetenplast, som effektivt stoppar gas. Inbäddade i membranet finns också ett skikt av aluminiumfolie för extra gastäthet samt en armering av polyesternät för maximal tålighet och styrka.

RAC 800 kan med fördel läggas under grunden direkt mot schaktbotten, vilket ger membranet en väl skyddad placering under resten av byggtiden samt en effektiv arbetsinsats. Alternativt kan det installeras på grundplattan eller i isoleringslagren där det också fungerar som fuktskydd. Membranet skyddar mot radon, men även mot andra gaser som koldioxid och metan vilket gör att det kan användas för att bygga på förorenad mark.

Marknadsledande

RAC 800 består av fyra skikt med UV-stabiliserad polyetenplast, som effektivt stoppar radon. Översta och understa skiktet är blåst film, som ger ytterligare styrka. Inbäddade i membranet finns ett aluminiumskikt för extra gastäthet samt en armering av polyesternät, 12x12 mm, för maximal tålighet.

Finns i formaten 2x25 m och 2x100 m.  

RAC 800 
  Hittatakentreprenorspotjpg
  Hittaaterforsaljarespotjpg

  Relaterade dokument

  Produktinformation

  Broschyr Gas- och Radonmembran 

  Produktblad RAC 800 

  Kvalitet & Miljö

  Byggvarudeklaration RAC 

  Projektering

  Beskrivningstexter 

  Anvisningar

  Monteringsanvisning RAC 800 

  Monteringsvideo RAC800 

  Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.