RMB 400 – Radonmembran

Både radon- och fuktskydd

Vid nybyggnation är RMB 400 den perfekta standardlösningen. De olika skikten ger ett effektivt radon- och fuktskydd och det armerade polyesternätet ger tålighet och styrka.

RMB 400 monteras i byggnadens grundkonstruktion, antingen på grundplattan eller i isoleringslagren. Placering i isoleringslagren rekommenderas. Då ligger membranet skyddat och oexponerat. Observera att membranet inte får perforeras, vilket gör att man inte kan fästa det andra isoleringslagret genom det första.

Att montera radonmembran på grundplattan är en bra lösning i de fall man har en nygjuten platta som fortfarande är fuktig och ändå vill fortsätta bygga. RMB 400 skyddar då både mot radon och byggfukten.

Kvalitet rakt igenom

RMB 400 består av tre skikt med UV-stabiliserad polyetenplast, som tillsammans ger ett bra skydd mot radon. Polyesternätet, 9x12 mm, ger membranet tålighet och styrka. 

Finns i formaten: 2x25 m, 4x25 m samt 2x12,5 m.

RMB 400 

 

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.