Glasräcke_banner

 

Anvisningar för toppmontering

Nedan syns hur det görs på en altan: 
Toppmontering    Toppmontering2 

1. Förborra med 5 mm borr innan stolpen fästs. Använd 8 mm Icopal träskruvar som är avsedda för infästning i bjälkar.

 

2. Innan du drar åt skruvarna är det viktigt att använda vattenpass på båda sidor av stolpen, sida och front.

Toppmontering3    Toppmontering4 
3. Standard c/c för stolparna är 1200 mm. Gör en måttschablon på 1160 mm och använd den mellan stolparna. Ändstolparna kan användas för både vänster och höger hörn. Sväng glasbeslagen så att monteringsskruvarna pekar in mot terrassen.    4. Alla stolpar monteras färdigt enligt de på förhand bestämda avstånden. 
Toppmontering5    Toppmontering6
5a. Avslutning med ändstolpe:
Här är stolparna monterade med c/c 300 mm till glasbredd 220 mm. Avstånd mellan stolpar och fasad får inte vara mer än 100 mm. 
  5b. Avslutning med väggbeslag:
Du kan också avsluta med väggbeslag, där glaset fästs direkt på väggen. Vid användning av exempelvis 220 mm glas bör avstånden mellan stolpe och vägg vara 260 mm.
Toppmontering7    Toppmontering8 
6. Lossa monteringsskruvarna från glasbeslagen.
Ta hand om alla delarna: skruvar, gummipackning och låsmekanism. 
  7. När alla stolparna är monterade och skruvar på glasbeslagen monterats av, kan du börja med glaset. För att få rätt avstånd mellan golv och glas kan du exempelvis använda två 48x48 läkter. Max avstånd
50 mm. OBS! Glaset får inte vila på den monterade glasstopparen nederst på stolpen. 
Toppmontering9    Toppmontering10 
8. Glaset placeras på läkterna och kläms in mot glasbeslagen. OBS! Undvik slag på kanten av glaset och låt inte glaset glida ner. Se till att hela gummipackningen ligger mot glaset. Skruvarna monteras på glasbeslagen och skruvas in ordentligt med en insexnyckel. Säkerställ att stolparna står i lod. Efterdragning bör göras med jämna mellanrum.    9. Anpassningsglas finns i olika bredder (se sida 10). Till dessa används standard handräcken som kapas till önskad längd. 
Toppmontering11    Toppmontering12 
10. När alla glas är färdigmonterade, monteras handräckena.    11. Handräckena förs in i hållarna, vartefter hållarna placeras i cylindrarna i toppen av stolparna. 
Toppmontering13    Toppmontering14 
12. Väggbeslag för handräcken används om det har använts väggbeslag till glaset.    13. Handräcken i stål anpassas och trycks in i hållaren på mittstolparna. 
Toppmontering15     
 14. …och utanpå väggbeslagen.    
Toppmontering16 
15. När alla delarna är på plats, dras alla skruvar åt på hållarna och på toppen av stolparna. 

Justerbar hörnlösning 30°-60°

Justerbar hörnlösning används i kombination med två ändstolpar till toppmontering. Låsskruvar lossas och bussningar monteras av. Hörndelen trycks in och låsskruvarna stramas åt. I kombination med frontmonterade ändstolpar kan vinkeln vara 30°-70°.

Toppmontering17   

 
16. Justerbart hörn 30°-60° anpassas till hörnets vinkel. Se minimum- och maximumvinklar nedan.     
Toppmontering18    Toppmontering19 
16a. Vinkeln måste vara minst 30°, för att undvika en större öppning än 100 mm mellan stolparna. En öppning större än 100 mm är inte tillåtet enligt Boverkets byggregler, BBR.    16b. När fotstöden stöter samman bör vinkeln vara max 60°. 
 
Frontmontering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.