Takbeslag

Fotplåt

Fotplåten monteras längs takfoten under underlagstaket som ett extra skydd för ett av takets mest utsatta delar. Den finns i två utföranden, med 50 mm nedvik mot hängrännan för nybyggnation samt med 70 mm nedvik för renovering där gammal taktäckning ligger kvar undertill. Längd 2000 mm.

Kondensskydd under plåtdetaljer

YEP Plåtrems används som kondensskydd under takbeslag, t ex fotplåtar. Lämpar sig även för svetsning av tätskikt då den har en foliebelagd ovansida. Undersidan är sandad.  

Vindskivebeslag

Förlänger vindskivans livslängd och förhindrar tillsammans med vindskivan att regn, snö och skräp kommer in under takbeläggningen. Längd 2000 mm.

Vattbrädesbeslag

Vattbrädan sitter vågrätt ovanpå vindskivan och är  utsatt för slitage av både sol och regn. Vattbrädesbeslaget täcker både vindskiva och vattbräda samt överlappar en bit in på takbeläggningen för att ge extra skydd mot inträngande fukt.
Genom att använda ett vattbrädesbeslag minskar underhållet av dessa trädetaljer. Längd 2000 mm.

Vinkelränna, försänkt

Vinkelrännan används i takvinklar som ett ytskikt som också leder regnvattnet ned till hängrännorna. Den försänkta modellen monteras på fast eller frihängande underlag, ovan läkt. Längd 2000 mm.

Vinkelränna, plan

Vinkelrännan används i takvinklar som ett ytskikt som också leder regnvattnet ned till hängrännorna. Den plana modellen monteras på fast underlag, under läkt. Längd 2000 mm.

Nockplåt

Tätar skarven på takets högsta punkt där takplåten på respektive sida av taket möts i nock.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.