Takkem

Primers

Primers används som förbehandling inför klistring eller fuktisolering för att öka vidhäftningen. T ex vid klistring av asfaltbaserade takprodukter ovanpå plåtbeslag eller betong/lättbetong och inför strykning med lösningsbaserad takmassa på takpapp eller kallasfalt på mur/källarvägg.

Icoflux Primer           Lösningsmedelsbaserad
Icopal 2000 Primer    Vattenbaserad – Registrerad i Basta och medför mindre brandrisk. Den har också kortare torktid.

Icopal Taklim

Taklim för montering av asfaltbaserade takprodukter och plåtbeslag i praktisk tub . Det elastiska limmet är avsett för skarv- och detaljklistring av alla asfaltbaserade takpapps- och tätskiktsprodukter. Det används också vid montering av plåtar och beslag, både för att limma dessa mot underlaget och som elastisk fog till plåtintäckningar. Påförs med fogspruta.

Icopal Asfaltlim

Asfaltlim i tub används för skarv- och detaljklistring av asfaltbaserad takpapp när taklutningen är minst 14° och för att limma fast plåtar och beslag. Påförs med fogspruta. Vid lägre taklutning och för fogning av plåtintäckningar rekommenderas i stället Icopal Taklim.

Icoklister

Icoklister används för skarvklistring av underlagsdukar, underlagstäckning och byggpapp. Det kan också användas för provisorisk tätning av takunderlag. Klistret finns i tub och olika spannstorlekar och påförs med grov borste eller fogsputa.

Takfärg

Icopal Takfärg vit, Cool Roof

En vattenbaserad färg som reflekterar solens stålar vilket sänker temperaturen på takets ovansida. Det är speciellt lämpligt för tak med låg isoleringsförmåga, på byggnader där värmealstrande produktion pågår eller tex kylhus. Det svalare taket hjälper i sin tur till att hålla nere temperaturen på byggnadens insida. Icopal Takfärg kan användas på så väl nya som äldre tätskikt av bitumen och är lätt att applicera. 

Färgen stryks enklast på med en roller. Förbrukning Ca 0,20 – 0,3 l/m2 per bestrykning. Det kan variera med takets ytstruktur.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.