Seal-a-Leak™ reparationssats

Seal-a-Leak™ är ett reparationskit för akuta eller permanenta lagningar av skadade eller punkterade tätskikt på tak.

Seal-a-Leak™ är en enkomponents flytande fukthärdande tätskiktsmassa. Reparationskittet innehåller 1,4 kg tätningsmassa, EP1-primer (75 ml) och polyesterduk (1000 x 600 mm). Detta täcker ett område på ca 0,7m2.

Produktsortiment

Beskrivning Storlek
Seal-a-Leak™ reparationssats 1,4 kg

 

Data och prestanda

Prestandadata:
Behållarens storlek: 1 liter
Form: Flytande
Standardfärg: Mellangrå
Åtgång per förpackning: Cirka 0,7 l-m-2
Regnskyddande efter: 20 minuter1
Härdningstid: Cirka 4 h1
Hållbarhet öppnad fp: Cirka 10 dagar
Hållbarhet ej öppnad fp: 12 månader

1. Varierar beroende på miljöfaktorer. Värdena anges vid 23 °C och 50 % relativ fuktighet. De angivna tiderna minskar vid högre värden (och ökar vid lägre) för omgivningstemperaturen och arbetsytans temperatur.

Permanent tätning

Förbehandling av underlag

Kontrollera att underlaget är i gott skick, rent, torrt och fritt från frost, damm och skräp samt alla andra material som kan försämra möjligheten till vidhäftning.

Applicera endast produkten när omgivningstemperaturen och underlagets temperatur är minst 5 °C. Underlagets yta måste vara rent och torrt och dess temperatur måste vara minst 3 °C över daggpunkten. Om ytans temperatur ligger på eller under daggpunkten kan fukt bildas på ytan och påverka beläggningens vidhäftning och härdning.

Seal-a-Leak™ bör ha en temperatur på minst 12 °C för att appliceringen ska bli så enkelt som möjligt.

Personlig skyddsutrustning måste användas.

Applicering

Installationen blir enklast om ytan är torr och fri från frost. Använd en borste för att rengöra områden runt hålet från damm, lösa partiklar, olja, fett, alger, mögel och svamp.

Använd en bred maskeringstejp för att markera ett område som sträcker sig minst 75 mm runtom den läcka som ska repareras. Häll en lämplig mängd av den medföljande EP1-primern i ett sicksackmönster i reparationsområdet och använd sedan en borste för att sprida ut primern i ett tunt lager. Låt den vita primern torka till dess att den har fått en transparent finish.

Klipp den medföljande förstärkningsduken till en lämplig storlek.

Rör om Seal-a-Leak™-tätningsmassan innan du applicerar den (var försiktig då bubblor kan bildas).

Häll ut en grundbeläggning med Seal-a-Leak™-tätningsmassa över det område där du applicerade primern och använd en borste eller miniroller för att sprida ut vätskan jämnt. Använd en borste för att bädda in den tillklippta förstärkningsduken direkt i den våta grundbeläggningen och se till att inga veck eller bubblor bildas. Applicera ytterligare ett generöst lager av massan på den inbäddade förstärkningsduken och använd en borste eller roller för att se till att duken blir fullständigt mättad.

Det kan ta upp till fyra timmar innan reparationen härdar (beroende på väderförhållanden). Reparationen blir regnskyddad inom mindre än 30 minuter.

Akut reparation

Det kan vara svårt att göra reparationer när vatten läcker in i byggnaden under ett regnväder eller när en läcka uppstår under en vattensamling.

I dessa situationer kan du täta läckan genom att hälla Seal-a-Leak™-tätningsmassa direkt på läckan.

Applicering: Rör om Seal-a-Leak™-tätningsmassa innan appliceringen (rör inte om för mycket eftersom bubblor då kan bildas).

Häll Seal-a-Leak™-tätningsmassa rakt över läckan. Låt den härda. Seal-a-Leak™ härdar även under vatten och täpper omedelbart till läckan och ser till att inget mer vatten rinner in i byggnaden.

Den här typen av reparation bör alltid följas upp med en mer permanent reparation.

Överbliven Seal-a-Leak™-tätningsmassa kan sparas för framtida användning.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.