grona taktopimagejpg

Gröna tak

Gröna tak, även kallat sedumtak, mosstak eller grästak, har den senaste tiden blivit väldigt populärt. De bidrar till att sänka koldioxidhalten i luften och att minska mängden dagvatten till dagvattenledningarna och man får en ökad biologisk mångfald.
Yttertak_Gröna tak

Tätskikt för branta tak

Lutning mer än 3,6°

Mono P/PM: 1-lags tätskiktssystem som svetsas. Baserad på SBS-modifierad bitumen. 

Top & Base KL: 2-lagssystem som klistras. Rekommenderas framförallt i kombination med cellglas eller PIR-isolering. 

Sedumtak_malmo_live_web 

Tätskikt för låglutande tak

Inbyggda tätskikt > 

Det är viktigt att välja lösning efter vilken typ av överbyggnad man ska ha och vilken livslängd man förväntar sig. Grönt tak går att lägga på såväl branta som låglutande tak. Ett grönt tak på en byggnad eller konstruktion måste byggas upp från grunden och vara fullständigt säkert mot läckage. Ovanpå bjälklaget ligger därför som regel ett tätskiktssystem som ska skydda den underliggande byggnaden från just fukt och vatteninträngning.

Mer om gröna tak

Du kan läsa allt om gröna tak i Grönatakhandboken (tätskikt)

    Guide till rätt tätskikt

    Produktvalsguide (Pdf) >