grona taktopimagejpg

Gröna tak

Gröna tak, även kallat sedumtak, mosstak eller grästak, har den senaste tiden blivit väldigt populärt. De bidrar till att sänka koldioxidhalten i luften och att minska mängden dagvatten till dagvattenledningarna och man får en ökad biologisk mångfald.

Tätskikt för branta tak

Lutning mer än 3,6°

Mono P/PM: 1-lags tätskiktssystem som svetsas. Baserad på SBS-modifierad bitumen. 

Top & Base KL: 2-lagssystem som klistras. Rekommenderas framförallt i kombination med cellglas eller PIR-isolering. 

Yttertak_Gröna tak 
 

Tätskikt för låglutande tak

Inbyggda tätskikt > 

 
Sedumtak_malmo_live_web 

Det är viktigt att välja lösning efter vilken typ av överbyggnad man ska ha och vilken livslängd man förväntar sig. Grönt tak går att lägga på såväl branta som låglutande tak. Ett grönt tak på en byggnad eller konstruktion måste byggas upp från grunden och vara fullständigt säkert mot läckage. Ovanpå bjälklaget ligger därför som regel ett tätskiktssystem som ska skydda den underliggande byggnaden från just fukt och vatteninträngning.

    Guide till rätt tätskikt

    Produktvalsguide (Pdf) > 

    Grönatakhandboken, tätskikt >> 

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.