Decra_banner

Montering av Decra

Tät infästning

Den täta infästningen av Decrapannorna gör att de inte rubbas vare sig av storm eller av orkan. Decrapannan sitter med 10 infästningar per m2. Viktigt är också att det inte finns några kanter eller glipor som vinden kan ta tag i. Till skillnad från andra plåttak och betongtak finns t ex inga hål in vid takfoten. Gudrun och Per har fått söka sig andra offer!

 

Decra Montering

Pannorna läggs på läkt och fästs med skruvar eller spik/spikpistol. Först läktas taket nedifrån och upp. Sedan läggs Decra uppifrån och ned, något som ger en behaglig arbetsställning.

 

Väljer du att montera själv, finns tydliga  monteringsanvisningar.

 

Vad ska ligga under pannorna?

Underlagstak ska alltid användas. Vid lutning under 14° ska underlagstaket alltid vara fast.

  • Nyproduktion: Fast underlag täcks med underlagspapp minst kvalitet YAP 2200. Se rekommendationer för val av underlagsprodukt.
  • Vid lutning över 14° kan en frihängande underlagsduk användas, t ex Icopal Miratec.
  • Renovering: Om pannorna ska läggas på ett befintligt tak ska detta kontrolleras och vid behov tätas.

Produktinformation

Takbroschyr  >
Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.