tatskiktsmattortopimagejpg

Marknadens mest omfattande garantier

En av marknadens mest omfattande garantier Bitumenprodukter omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™
Av Icopal auktoriserade takentreprenörer lämnas 10+5 års garanti genom Tätskiktsgarantier i Norden AB. Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ och gäller arbeten utförda med Icopals bitumenbaserade tätskikt. De första 10 åren täcker TÄTSKIKTSGARANTIER™ såväl skador i tätskiktet som följdskador i byggnaden och själva arbetskostnaden. Det gäller oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet. För exponerade tätskikt tillkommer ytterligare 5 års materialgaranti. Trygghetspaketet är återförsäkrad i ett fristående försäkringsbolag där premien är betald för hela garantitiden. Tryggare kan det inte bli! 

Icopal ansvarsutfästelse för tätskiktsentreprenad med PVC duk, Monarplan FM.
Icopals ansvarsutfästelse ger ett skydd utöver takentreprenörens eget ansvar i 10+5 år. De första 10 åren omfattar ansvarsutfästelsen både skador i PVC-duken, fel utförande samt följdskador med anledning av fel. Ytterligare 5 års materialgaranti ingår. Oavsett om en fastighet byter ägare, så följer ansvarsutfästelsen fastigheten.

Icopals fullgörandegaranti
Om takentreprenören mot förmodan inte kan fullfölja kontraktet, träder Icopal in och fullgör tätskiktsentreprenaden. Vi agerar snabbt, utför arbetet enligt det ursprungliga kontraktet och utan extra kostnader. En unik garanti, som ger dig maximal trygghet redan från start, inte minst ekonomiskt!
Icopals fullgörandegaranti kombinerar fördelarna med en lokal entreprenör och tryggheten i att ha Europas största tillverkare av tätskikt som garant för entreprenaden.

 

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.