Plåtar och beslag

Vi tillverkar våra plåtar och beslag i Sverige av polyesterbelagd varmförzinkad stålplåt som ger värmebeständighet och reptålighet.

Takbeslag

Fotplåt

Fotplåten monteras längs takfoten under underlagstaket som ett extra skydd för ett av takets mest utsatta delar. Den finns i två utföranden, med 50 mm nedvik mot hängrännan för nybyggnation samt med 70 mm nedvik för renovering där gammal taktäckning ligger kvar undertill. Längd 2000 mm.

Kondensskydd under plåtdetaljer

YEP Plåtrems används som kondensskydd under takbeslag, t ex fotplåtar. Lämpar sig även för svetsning av tätskikt då den har en foliebelagd ovansida. Undersidan är sandad.  

Vindskivebeslag

Förlänger vindskivans livslängd och förhindrar tillsammans med vindskivan att regn, snö och skräp kommer in under takbeläggningen. Längd 2000 mm.

Vattbrädesbeslag

Vattbrädan sitter vågrätt ovanpå vindskivan och är  utsatt för slitage av både sol och regn. Vattbrädesbeslaget täcker både vindskiva och  vattbräda samt överlappar en bit in på takbeläggningen för att ge extra skydd mot inträngande fukt.
Genom att använda ett vattbrädesbeslag minskar underhållet av dessa trädetaljer. Längd 2000 mm.

Vinkelränna, försänkt

Vinkelrännan används i takvinklar som ett ytskikt som också leder regnvattnet ned till hängrännorna. Den försänkta modellen monteras på fast eller frihängande underlag, ovan läkt. Längd 2000 mm.

Vinkelränna, plan

Vinkelrännan används i takvinklar som ett ytskikt som också leder regnvattnet ned till hängrännorna. Den plana modellen monteras på fast underlag, under läkt. Längd 2000 mm.

Nockplåt

Tätar skarven på takets högsta punkt där takplåten på respektive sida av taket möts i nock.

Övriga plåtar och beslag

Överbleck

Överblecket monteras över fönstrets foder med uppgift att förhindra vatten och snö att tränga in bakom fasadbeklädnaden och fönstret. Olika längder.

Underbleck

Underblecket monteras under fönstret i karmens urfrästa spår och förhindrar vatten och snö från att tränga in bakom fasadbeklädnaden. Olika längder.

Tröskelplåt

Tröskelplåten monteras i ytterdörrströskelns urfrästa spår, med uppgift att förhindra vatten och snö att tränga in bakom fasadbeklädnaden. 1500 mm.

Ståndskiva

Ståndskivan monteras vid övergångar mellan tak och yttervägg eller andra anslutningar, t ex utsprång. Den monteras under den anslutande ytterväggens beklädnad och ut över takytan för att för att sluta tätt och förhindra läckage. 2000 mm.

 

    Hittatakentreprenorspotjpg
    Hittaaterforsaljarespotjpg

    Relaterade dokument

    Produktinformation

    Produktblad YEP Plåtrems