byggkemtopimagejpg

Taktillbehör för att renovera tak eller lägga nytt tak

Vid nyläggning, renovering och underhåll av tak behövs olika tillbehör för exempelvis tätning och klistring.
Icopal har allt du behöver.

MONTERING AV BITUMENBASERADE TAKPRODUKTER

Lim, klister och fogmassa

Icopal Taklim
Taklim för montering av asfaltbaserade takprodukter och plåtbeslag i praktisk tub . Det elastiska limmet är avsett för skarv- och detaljklistring av alla asfaltbaserade takpapps- och tätskiktsprodukter. Det används också vid montering av plåtar och beslag, både för att limma dessa mot underlaget och som elastisk fog till plåtintäckningar. Påförs med fogspruta.

Icopal Asfaltlim
Asfaltlim i tub används för skarv- och detaljklistring av asfaltbaserad takpapp när taklutningen är minst 14° och för att limma fast plåtar och beslag. Påförs med fogspruta.
  Vid lägre taklutning och för fogning av plåtintäckningar rekommenderas i stället Icopal Taklim.

Icoklister
Icoklister används för skarvklistring av underlagsdukar, underlagstäckning och byggpapp. Det kan också användas för provisorisk tätning av takunderlag. Klistret finns i tub och olika spannstorlekar och påförs med grov borste eller fogsputa.

Primers
Primers används som förbehandling inför klistring eller fuktisolering för att öka vidhäftningen. T ex vid klistring av asfaltbaserade takprodukter ovanpå plåtbeslag eller betong/lättbetong och inför strykning med lösningsbaserad takmassa på takpapp eller kallasfalt på mur/källarvägg.

Icoflux Primer           Lösningsmedelsbaserad
Icopal 2000 Primer    Vattenbaserad

Den vattenbaserade primern medför mindre brandrisk och har kortare torktid. 

TÄTNING, REPARATION OCH UNDERHÅLL

Ico Tätningsmassa
För tätning av sprickor och småskador i takunderlaget.
Består av asfalt, filler, lösningsmedel och syntetfibrer.
Påföres med spackel eller praktisk patron för fogspruta.

Takmassa

 
 

Takmassa är avsedd för underhåll av äldre asfaltbaserade papptak, för att förlänga livslängden när granulatet börjat lossna. Observera! Tjärpapp ska inte behandlas med takmassa. Icopal har två typer av takmassa:

 • Icopal 2000 Takmassa  som är vattenbaserad utan lösningsmedel. Våt takmassa kan avlägsnas med vatten. Kan strykas direkt på rengjord yta utan primer. 
 • Ico Takmassa av traditionell typ med lösningsmedel. Ytan ska förbehandlas med Icoflux Primer. Viss färgförändring kan ske med tiden. Detta försämrar dock inte takets funktion eller skydd.
Icoflux Primer
För bestrykning innan behandling med Ico Takmassa.
  Vilfa byggtejp
  Icopal Vilfa Byggtejp är en reparations- och tätningstejp av gummibitumen, belagd med aluminiumfolie. Den är vattentät, väderbeständig och mycket hållbar. Tejpen kan användas till de flesta mindre reparationer och finns i olika bredder för olika ändamål.

   TAKFÄRG

   Icopal Takfärg vit, Cool Roof
   Icopal Takfärg vit, Cool Roof, är en vattenbaserad färg som reflekterar solens stålar vilket sänker temperaturen på takets ovansida. Det är speciellt lämpligt för tak med låg isoleringsförmåga, på byggnader där värmealstrande produktion pågår eller tex kylhus. Det svalare taket hjälper i sin tur till att hålla nere temperaturen på byggnadens insida. Icopal Takfärg kan användas på så väl nya som äldre tätskikt av bitumen och är lätt att applicera.
   Färgen stryks enklast på med en roller. Förbrukning Ca 0,20 – 0,3 l/m2 per bestrykning. Det kan variera med takets ytstruktur.

   För byggkemprodukter för mur, asfalt och betong - se VÄGG/GOLV/GRUND

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.