takservicetopimagejpg

Taksäkerhet

Taket utsätts för stora påfrestningar. Försummas ett regelbundet underhåll finns risk för att läckage kan uppstå som medför kostsamma skador.
Som fastighetsägare ansvarar du inte bara för byggnadens tekniska standard utan också för att arbete på taket kan utföras på säkert sätt och att brandskyddsutrustningen fungerar.
Teckna avtal om Takservice med oss så får du ett säkert och bekymmerfritt tak med lång livslängd!

Avtalet kan omfatta Tak och Taksäkerhet och/eller Brandgasventilatorer, du avgör själv omfattningen:

Yttertak och Taksäkerhet
Vi besiktigar regelbundet taket inklusive detaljer och anslutande plåtarbeten samt gör en statusbedömning av tätskiktet. Samtidigt städar vi öppna takytor och rensar vattengångar och takbrunnar från löv och skräp.
 


Icopal takvård

Vidare kontrollerar vi monterad taksäkerhetsutrustning som till exempel takstegar, livlinefästen och nedstörtningsskydd.
 

Icopal taksäkerhet

Brandgasventilatorer (”rökluckor”)
Vi utför förebyggande underhåll samt kontrollerar öppningsfunktionen och ingående komponenter.


Icopal brandskydd 
    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.