Membraner/Väderskydd

Inbyggda tätskikt
Inbyggda tätskikt används för att skydda betongen i fuktig och kemiskt aggressiv miljö. Tätskiktet måste samtidigt tåla hög belastning från trafiken, rörelser i underlaget och stora temperaturvariationer.
Att byta defekta tätskikt som byggts in i tunga konstruktioner är ett omfattande och kostsamt arbete. Stora krav ställs därför på dessa tätskikt. 
Läs mer 
 


Icopal tätskikt
Geomembran
Geomembran används som tätskikt i mark när man vill skydda mot läckande ämnen från till exempel deponianläggningar, som bottentätning i bassänger och för att skydda byggnader från kemikalier i mark. 
Läs mer 
 

Icopal geomembraner

Gas- och Radonmembran
Gas från föroreningar i marken och markradon kan skada både människor och material.
Genom att installera ett membran får man ett skydd som hindrar skadliga ämnen att nå in i konstruktionen. 
Läs mer 
 


Icopal gas- och radonmembraner
Presenningar
Monarflex presenningar skyddar mot väder och vind. De är lämpliga för båtar, utemöbler, byggnadsmaterial, ved eller annat du inte vill utsätta för regn och snö. De kan också användas som skydd under transporter eller vid byggnadsarbeten. 
Välj MultiCover för höga krav. 
Läs mer 
 

multicover-liten_168x69 

Ställningsskydd
Skydd av byggnadsställningar är en bra försäkring som ger ger optimala arbetsförhållanden och bidrar till god ekonomi.
Monarflex ställningsskydd finns i flera olika utföranden för skydd av både tak och fasad. 
Läs mer 


Icopal ställningsskydd