Vägg/Golv/Grund & Mark

Luft- och ångspärrar

En ångspärr ska förhindra fukt i form av vattenånga från byggnadens insida att tränga ut i konstruktionen och där orsaka problem med fukt och mögel. Den ska placeras på insidan av väggar och under golv och tak. Det är därför viktigt att välja en åldringsbeständig produkt som fungerar under byggnadens hela livstid. Läs mer 
 


Icopal ångspärr 
Vindskydd

Den isolerande förmågan försämras när isolermaterial utsätts för blåst. Ett vindskydd på väggens utsida hindrar att blåst och fukt tränger in i materialet. Vindskyddet måste samtidigt vara diffusionsöppet så att fukt inifrån väggen ventileras ut. Även vid val av vindskydd är det viktigt att välja ett material med lång livstid. Läs mer 
 


Icopal vindskydd

Syllisolering
Syllisolering används som kapillärbrytande skikt i grundmur, till exempel under träsyll på betongplatta. 
Läs mer 
 

Icopal syllisolering
Golvprodukter
Icopal har produkter för skydd av golv inom olika områden:

• Skydd mot fukt och vatten i form av fuktspärr och isolering.
• Stegljudsisolering som gör golvet tystare och skönare att gå på.
• Skyddspapp, för tillfälligt skydd vid målning och renovering.
Läs mer 
 


Icopal golvprodukter

Grund & Mark
Källarytterväggar, grundplatta och bjälklag under eller i kontakt med marken utsätts ständigt för fukt. Tränger fukt in i konstruktionen kan både skador och dålig lukt uppstå. Energinotan sticker ofta iväg.
Ett annat problem kan vara inläckage av markradon som ökar risken för lungcancer. 
Läs mer om våra unika lösningar för att uppnå ett effektivt fukt- respektive radonskydd.


Icopal källeryttervägg