Projektering

Välkommen till avdelningen för projektförsäljning. Du är välkommen att kontakta oss när du planerar ett aktuellt projekt, vi hjälper dig gärna med rätt systemlösning.
Experthjälp_webb

Experthjälp >

Vårt forum för alla takfrågor.

Teknisk_dokumentation

Teknisk dokumentation >

– Prestandadeklarationer
– Godkännandebevis
– Byggvarudeklarationer
– Säkerhetsdatablad

Beskrivningstexter

Beskrivningstexter >

BIM-object_gr

BIM-object >

Se och ladda ner delar av sortimentet.

CAD-ritningar

CAD-ritningar >
 

Metodanvisningar_gr

Monterings och metodanvisningar >
 

 

Systemlösningar

 

System_MonoPM_Tra 

Tätskikt på isolerat yttertak med stomme av trä >

System_PVC_TRP 

Tätskikt på isolerat yttertak med stomme av TRP >

System_Top_BaseKL_Betong 

Tätskikt på isolerat yttertak (kompakttak) med stomme av betongbjälklag >

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.