Rekommendation:


Mono PM

Betong_MonoPM_web

 1. Tätskikt

  System Mono PM 
 2. Isolering

  Board av Mineralull
 3. Isolering

  Homogent tak med mellanskiva av mineralull
 4. Isolering

  Underskiva av mineralull 
 5. Ångspärr

  Akvaden
  - Skarvning vid energikrav "standard": skarvarna kläms mellan isoleringsskivorna.
  - Skarvning vid energikrav på lågt U-värde och hög lufttäthet: Tejpa med Universal FT.
 6. Betongbjälklag

 

 

Dokumentation:  
Teknisk dokumentation  Prestandadeklaration, godkännandebevis och byggvarudeklaration
Beskrivningstext  Mono PM board på trä  (redigerbart Word-dokument)
Produktspecifikation  BIM-object
CAD-ritningar  Mono
Metodanvisning   Mono
Produktbeskrivning   Mono PM

 

Rekommendation
Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.