Rekommendation:


Mono PM

Mono-PM_PIR_Betong_255x170siffror

 1. Tätskikt

  System Mono PM
 2. Isolering

  PIR klistrad i varmasfalt
 3. Ångspärr

  Base KL, klistrad i varmasfalt 
 4. Primer

  Icoflux Primer alternativt Icopal 2000 primer
 5. Betongbjälklag

 

 

Dokumentation:  
Teknisk dokumentation  Prestandadeklaration, godkännandebevis och byggvarudeklaration
Beskrivningstext  
Produktspecifikation  BIM-object
CAD-ritningar  Mono
Metodanvisning   Mono
Produktbeskrivning   Mono PM

 

Rekommendation
Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.