Rekommendation:


Top och Base KL
 

Tatskikt_isolerat_betong 
 1. Tätskikt

  System Top och Base KL, klistrad i varmasfalt
 2. Isolering

  PIR klistrad i varmasfalt
 3. Ångspärr

  Base KL, klistrad i varmasfalt 
 4. Primer

  Icoflux Primer alternativt Icopal 2000 primer
 5. Betongbjälklag

 

Dokumentation:  
Teknisk dokumentation  Prestandadeklaration, godkännandebevis och byggvarudeklaration
Beskrivningstext  Exponerade tätskikt, kompakttak, PIR, Top KL och Base KL  (redigerbart Word-dokument)
Produktspecifikation  BIM-object
Produktbeskrivning   Top och Base KL
Rekommendation
Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.