Tätskikt: Isolerat moss-sedumtak, mineralull och betongbjälklag

Kondensisolerat, brandklass BROOF (t2) brännbart

Sedum_Blackline_MonoPM_Mineralull_Betong

 1. Sedumskikt >50 mm

 2. Blackline 750 rotskydd

 3. Tätskikt

  System Mono PM 
 4. Isolering

  Board Mineralull
 5. Isolering

  Homogent tak med mellanskiva av mineralull
 6. Isolering

  Underskiva av mineralull
 7. Ångspärr

  Akvaden
  Skarvning vid energikrav "standard"; skarvarna kläms med läkt.
 8. Underlagspapp

  Micoral YAM 2000
 9. Underlagsspont/träpanel

  Spont monterat på fackverk. Isolerat och ångspärrat bärande bjälklag av trä eller betong. 
 

Teknisk dokumentation: Prestandadeklaration, godkännandebevis och byggvarudeklaration

CAD-ritningar: Mono

Metodanvisning: Mono  

Produktbeskrivning: Mono PM

Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.