Rekommendation:


Monarplan FM

Mono_Mineralull_TRP_web

 1. Tätskikt

  System Monarplan FM 
 2. Isolering

  Board av Mineralull
 3. Isolering

  Homogent tak med mellanskiva av mineralull
 4. Ångspärr

  Akvaden
  - Skarvning vid energikrav "standard": skarvarna kläms mellan isoleringsskivorna.
  - Skarvning vid energikrav på lågt U-värde och hög lufttäthet: Tejpa med Universal FT.
 5. Isolering

  Underskiva av mineralull 
 6. TRP (Trapetsplåt) 

 

 

Dokumentation:  
Teknisk dokumentation  Prestandadeklaration, godkännandebevis och byggvarudeklaration
Beskrivningstext
Produktspecifikation  BIM-object
Metodanvisning   Monarplan
Produktbeskrivning   Monarplan FM

 

Rekommendation
Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.