Rekommendation:


 
Top och Base KL + Blackline 750

Sedum_Betong_PIR_Blackline_TopKL_BaseKL_web

 1. Sedumskikt 50-100 mm

 2. Blackline 750

  Rotskydd
 3. Tätskikt

  System Top och Base KL, klistrad i varmasfalt 
 4. Isolering

  PIR klistrad i varmasfalt
 5. Ångspärr

  Base KL, klistrad i varmasfalt 
 6. Primer

  Icoflux Primer alternativt Icopal 2000 primer
 7. Betongbjälklag

 

 

Dokumentation:  
Teknisk dokumentation  Prestandadeklaration, godkännandebevis och byggvarudeklaration
Beskrivningstext  Exponerade tätskikt, kompakttak, PIR, Top KL och Base KL  (redigerbart Word-dokument)
Produktspecifikation  BIM-object
Produktbeskrivning   System Top och Base KL

 

Rekommendation
Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.