Prestandadeklarationer och projekteringsdokument

Prestandadeklarationer, godkännandebevis, byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad.

Tryck på de blå länkarna så laddas pdf:en automatiskt ned på din dator/mobil.

 

A | BCDEFG | HI | J | K | L | M | N | O | PQRSTU | VW | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
 

 

Produkt 
(länk till produktsida)

Prestanda-
deklaration 
Godkännande-
bevis 
Byggvaru-
deklaration 
Säkerhets-
datablad
A  Airolen P >    SC0109-11  BVD  
Akvaden Byggfolie > 080-1000  4308/89  BVD   
  Akvaden Säkerhetsväv > Prestandadeklaration   BVD   
  Asfaltslim        SDB 
B  Base G > 040-1010  BVD   
  Base KL >  040-1000  BVD   
  Base SV > 040-3000    BVD   
  Bastufolie >   BVD   
  Blackline 1000 >   BVD   
  Blackline 1500 >   BVD   
  Blackline 500 >   BVD   
  Blackline 750 >     BVD   
  Bräddavlopp      BVD   
  Butylfogmassa > SDB 
  Butyltejp och Geobutyltep >      BVD   
C  Clear Vent > Flera modeller   BVD  
  Coldmex >     BVD SDB
D  Decra Classic > DoP 001    BVD 
  Decra Elegance >  DoP 004    BVD   
  Decra Classic Repairkit/Classic Reparationssats > SDB 
  Decra Elegance Repairkit/Reparationssats >     SDB 
E  Elastoflex >  060-1020  BVD   
F  Flexilight PRIMA > 060-1200  BVD     
  Flexilight PRO > 060-1210  SC2042-12  BVD     
  Flexilight BAS > 060-1230    BVD  
  Flexisteel > 060-1270    BVD   
  FONDA Geoplex > 
  FONDA Special > BVD 
  FONDA Universal > BVD 
  FONDA Drain >     BVD   
  Glasräcke >      BVD   
G  Grundisolering > 070-1000  BVD   
  Gummistos      BVD   
H Hålkälslist      BVD   
I  Icokitt  BVD SDB 
  Icoklister    BVD SDB 
  Icolen L     BVD   
Icothene      BVD   
  Icopal Butyltape & Geobutyltape      BVD   
  Insticksbrunn      BVD   
K  Kallasfalt 2000 > BVD SDB 
  Kallasfalt Icoflux >   BVD SDB 
Lövfångarsil       BVD   
M  Macoflex >   060-1010  BVD 
  Membrane 3 > 050-1000    BVD   
  Membrane 4 > 050-1010    BVD   
  Membrane 5 > 050-1020    BVD   
  Membrane 5 BRO (YEP 6500) >  050-1040    BVD    
  Micoral >   060-1000  BVD   
  Micoral YAM 2500 Svetsbar >  060-1030    BVD   
  Miratec >    060-1500  BVD   
  Monarflex Multi      BVD  
  Monarflex presenning >     BVD   
  Monarfol Takfolie >  

14076UFR045

BVD  
  Monarperm PRO > 060-1700  BVD   
  Monarplan FM > DoP 01030501001   BVD   
  Monarvap SD5 > DoP 24178VCL037    BVD   
  Mono P / Mono Noxite > 010-1020    BVD Mono P 
BVD Mono Noxite
 
  Mono PC > 010-1030    BVD   
  Mono P detalj >     BVD   
  Mono PM > 010-1010  0151/02  BVD   
  Mono PR > 010-1000  0600/01  BVD   
  Mono SK > 010-1060    BVD   
  Monolight NXT > 010-1040  0162/04  BVD 
P  Polar SK >   BVD   
  Primer 2000 >   BVD  SDB 
  Primer Icoflux >   BVD SDB 
  Primaflex M (även Siplast)   0021/05  BVD   
  Primaflex R (även Siplast)   0020/05 BVD   
  Profidicht    

Membran

Katalysator

Primer

Rengöring 

 
Q Quadro Repairkit/Reparationssats >        SDB 
  Quadro by Icopal takpanna > DoP       
R  RAC 800 >   BVD   
  Radon Multitape Butyl      BVD   
  Radon Tätningsmassa, komponent A        SDB 
  Radon Tätningsmassa, komponent B        SDB 
  Renoflex > 010-1050    BVD   
  RMB 400 >   BVD   
  Rörmanschett      BVD   
S  Sargbräddavlopp    BVD   
  Shingel Plano > 
Shingel Plano Pro > 
Shingel Typ K > 
110-5020 
110-5010 
110-5000  
  BVD    
  Sky Vent > Flera modeller    BVD   
  Smoke Vent >  Flera modeller    BVD   
T  Takfärg vit (Cool Roof) >       SDB 
Taklim  BVD SDB 
  Takavvattning aluzink plåt >     BVD   
  Takavvattning lackerad plåt >     BVD   
  Takbrunn >     BVD   
  Takljuskupol >      BVD   
  Takmassa 2000 > BVD SDB 
  Takmassa Ico Svart >     BVD SDB 
Top KL > 030-1000  BVD   
  Terrassbrunn TG >     BVD   
  Top SV > 030-3000    BVD   
  TopSafe 6° >  020-1040   BVD  
  TopSafe 14° >  020-1020  BVD   
  TopSafe 3° >  020-1010  BVD   
  TopSafe PRO >  020-1000   
  Tätningsmassa Ico >   BVD SDB 
U  Underlagspapp YAM 2000 060-1040
  UPP-2L > Flera modeller    BVD   
  Uppstigningslucka SUL plåtsarg >      BVD   
  Uppstigningslucka SUL träsarg >     BVD   
  Universal FM      BVD  
  Universal FT    SC1121-11 TG, SC1121-11 P BVD   
  Utkastare      BVD   
V  Varmasfalt >  BVD SDB 
Vesta Pro > 080-3010    BVD  
W  Windy > 080-1100   0822/97  BVD    
Windy Plus >  080-1110   0010/06  BVD   
  Windy Base > 080-1120  0010/06  BVD   
  Windy Prima > 080-1130  SC0464-14  BVD   
Y  YAP 2200 Objekt 060-1050   
  YEP 1800 Grundisolerinig      BVD   
  YEP Plåtrems > 060-1060    BVD   

 

  Certifikat för produktionskontroll

  enligt byggprodukt-förordningen (CPR) för Icopal AB. Se certifikat för vilka standarder och produkter som avses. 

  CPR för Icopal AB

  Byggvarudeklarationer

  En byggvarudeklaration (BVD) är en frivillig redovisning som upprättas av leverantören och beskriver en varas miljöpåverkan under dess livscykel. Riktlinjerna för hur en BVD ska utformas har tagits fram av byggsektorn Kretsloppsråd.
  Syftet med dokumentationen är att ge användarna av byggvaran underlag för att kunna bedöma byggvarors miljöegenskaper samt att utgöra kunskapskälla vid framtida åtgärder.

  Säkerhetsdatablad

  För en del kemiska produkter finns krav på att ett säkerhetsdatablad upprättas. Syftet är att informera användarna om produktens egenskaper, de risker som kan finnas vid användningen samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och miljön. Du hittar våra säkerhetsdatablad för respektive produkt i tabellen till vänster.
  Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.