Prestandadeklarationer och projekteringsdokument

Prestandadeklarationer, godkännandebevis, byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad.

Tryck på de blå länkarna så laddas pdf:en automatiskt ned på din dator/mobil.

 

A | BCDEFG | HI | J | K | L | M | N | O | PQRSTU | VW | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
 

 


P
rodukt 
(länk till produktsida)

 

Prestanda-
deklaration 
Godkännande-
bevis 
Byggvaru-
deklaration 

Environmental
Product
Declaration
Säkerhets-
datablad
A Akvaden Byggfolie > 080-1000  4308/89  BVD     
  Akvaden Säkerhetsväv > Prestanda-
deklaration
  BVD     
  Asfaltslim      BVD    SDB 
B  Base G > 040-1010  BVD     
  Base KL >  040-1000  BVD  EPD   
  Base SV > 040-3000    BVD  EPD   
  Bastufolie >   BVD     
  Blackline 1000 >   BVD     
  Blackline 500 >   BVD     
  Blackline 750 >     BVD     
  Bräddavlopp      BVD     
  Butylfogmassa >   SDB 
  Butyltejp och Geobutyltep >      BVD     
C  Clear Vent > Flera
modeller
  BVD    
  Coldmex >     BVD   SDB
E  Elastoflex >  060-1020  BVD     
F  Flexilight PRIMA > 060-1200  BVD    EPD   
  Flexilight PRO > 060-1210  SC2042-12  BVD    EPD   
  Flexilight BAS > 060-1230    BVD EPD   
  Flexisteel > 060-1270    BVD  EPD   
  FONDA Geoplex >   
G  Grundisolering > 070-1000  BVD     
  Gummistos      BVD     
H Hålkälslist      BVD     
I  Icokitt  BVD   SDB 
  Icoklister    BVD   SDB 
Icothene      BVD     
  Icopal Butyltape & Geobutyltape      BVD     
  Insticksbrunn      BVD     
K  Kallasfalt 2000 > BVD   SDB 
  Kallasfalt Icoflux >   BVD   SDB 
Lövfångarsil       BVD     
M  Macoflex >   060-1010  BVD  EPD 
  Membrane 3 > 050-1000    BVD  EPD   
  Membrane 4 > 050-1010    BVD  EPD   
  Membrane 5 > 050-1020    BVD  EPD   
  Membrane 5 BRO (YEP 6500) >  050-1040    BVD   EPD   
  Micoral >   060-1000  BVD  EPD   
  Micoral YAM 2500 Svetsbar >  060-1030    BVD     
  Miratec >    060-1500  BVD     
  Monarfol Takfolie >  

14076
UFR045

BVD    
  Monarperm PRO > 060-1700  BVD     
  Monarplan FM > DoP
01030501001
  BVD     
  Monarvap SD5 > DoP
24178VCL037
 
  BVD     
  Mono P / Mono Noxite > 010-1020    BVD Mono P 
BVD Mono Noxite
EPD   
  Mono PC > 010-1030    BVD EPD   
  Mono P detalj >     BVD  EPD   
  Mono PM > 010-1010  0151/02  BVD  EPD   
  Mono PR > 010-1000  0600/01  BVD EPD   
  Mono SK > 010-1060    BVD  EPD   
P  Polar SK >   BVD  EPD   
  Primer 2000 >   BVD    SDB 
  Primer Icoflux >   BVD   SDB 
  Primaflex M (även Siplast)   0021/05  BVD  EPD   
  Primaflex R (även Siplast)   0020/05 BVD  EPD   
R  RAC 800 >   BVD     
  Radon Multitape Butyl      BVD     
  Radon Tätningsmassa, komponent A          SDB 
  Radon Tätningsmassa, komponent B          SDB 
  Renoflex > 010-1050    BVD  EPD   
  RMB 400 >   BVD     
  Rörmanschett      BVD     
S  Sargbräddavlopp    BVD     
  Shingel Plano > 
Shingel Plano Pro > 
Shingel Typ K > 
110-5020 
110-5010 
110-5000  
  BVD      
  Sky Vent > Flera
modeller
 
  BVD     
  Smoke Vent >  Flera
modeller
 
  BVD     
  Svita Clear Vent 2L  Flera
modeller
 
  BVD    
  Svita Sky Vent Flera
modeller
 
  BVD     
  Svita Smoke Vent Flera
modeller
 
  BVD     
  Svita Upp 2L  Flera
modeller
 
  BVD     
  Svita Uppstigningslucka SUL med plåtsarg      BVD    
  Svita Uppstigningslucka SUL med träsarg      BVD    
T Taklim  BVD   SDB 
  Takavvattning aluzink plåt >     BVD     
  Takavvattning lackerad plåt >     BVD     
  Takbrunn >     BVD     
  Takljuskupol >      BVD     
  Takmassa 2000 > BVD   SDB 
  Takmassa Ico Svart >     BVD   SDB 
  Takbrygga >  DoP         
  Takbrygga fast konsolfäste >  DoP         
  Takstege >  DoP        
  Taksäkerthet >   SC0419-14  BVD     
Top KL > 030-1000  BVD  EPD   
  Terrassbrunn TG >     BVD     
  Top SV > 030-3000    BVD  EPD   
  TopSafe 6° >  020-1040   BVD EPD   
  TopSafe 14° >  020-1020  BVD  EPD   
  TopSafe 3° >  020-1010  BVD  EPD   
  TopSafe PRO >  020-1000  EPD   
  Tätningsmassa Ico >   BVD   SDB 
Säkerhetskrok  DoP         
U  Underlagspapp YAM 2000 060-1040  
  UPP-2L > Flera
modeller
 
  BVD     
  Uppstigningslucka SUL plåtsarg >      BVD     
  Uppstigningslucka SUL träsarg >     BVD     
  Universal FM      BVD    
  Universal FT    SC1121-11 TG, SC1121-11 P BVD  EPD   
  Utkastare      BVD     
V  Varmasfalt >  BVD   SDB 
Vesta Pro > 080-3010    BVD    
  Vilfa Byggtejp >      BVD     
W  Windy > 080-1100   0822/97  BVD      
Windy Plus >  080-1110   0010/06  BVD     
  Windy Base > 080-1120  0010/06  BVD     
  Windy Prima > 080-1130  SC0464-14  BVD     
Y  YAP 2200 Objekt 060-1050     
  YEP 1800 Grundisolerinig      BVD     
  YEP Plåtrems > 060-1060    BVD     

 

  Certifikat för produktionskontroll

  enligt byggprodukt-förordningen (CPR) för Icopal AB. Se certifikat för vilka standarder och produkter som avses. 

  CPR för Icopal AB

  Byggvarudeklarationer

  En byggvarudeklaration (BVD) är en frivillig redovisning som upprättas av leverantören och beskriver en varas miljöpåverkan under dess livscykel. Riktlinjerna för hur en BVD ska utformas har tagits fram av byggsektorn Kretsloppsråd.
  Syftet med dokumentationen är att ge användarna av byggvaran underlag för att kunna bedöma byggvarors miljöegenskaper samt att utgöra kunskapskälla vid framtida åtgärder.

  Säkerhetsdatablad

  För en del kemiska produkter finns krav på att ett säkerhetsdatablad upprättas. Syftet är att informera användarna om produktens egenskaper, de risker som kan finnas vid användningen samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och miljön. Du hittar våra säkerhetsdatablad för respektive produkt i tabellen till vänster.
  Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.