Icopal effektiviserar sitt informationsflöde mot återförsäljare

Icopal AB, med huvudkontor i Malmö, investerar i en lösning för effektivare hantering av produktinformation, en så kallad PIM-lösning.

Under våren har Icopals arbetsprocesser analyserats utifrån hur produktinformation på ett enklare och snabbare sätt kan kommuniceras till företagets återförsäljare. Avsikten med att investera i en PIM-lösning är att framställning, underhåll och distribution av företagets produktinformation avsevärt ska förbättras.

- Att som leverantör kunna leverera bra och hundra procent korrekt information om sina produkter så att återförsäljare har bra säljunderlag samt att slutkunden tydligt förstår värdet på produkten och hur den ska användas, är helt enkelt en hygienfaktor. Med PIM sparar vi inte bara tid internt utan vi fortsätter också att bygga på vår vision om att uppfattas som Sveriges mest kundinriktade och främste leverantör inom byggmaterialindustrin, säger Caroline Josefsson, Marknadskommunikatör Icopal AB.

Inledningsvis kommer produktinformation distribueras på förfrågan samt skickas till Finfos Mediacentral, från vilken många företag i byggbranschen hämtar information om produkter. Målet är att samtlig produktinformation från Icopal ska hanteras med hjälp av PIM-lösningen, oberoende av återförsäljare och kanal. Affärs- och IT-konsultföretaget Stratiteq har varit behjälpliga med utveckling av arbetsprocess samt anpassning och införande av PIM-lösningen. Självaste programvaran kommer från Malmöföretaget inRiver.

- Att samarbeta med Icopal är väldigt roligt. Det är ett företag som vågat ta steget att analysera hur man når ut med sin information till kunden och vad som krävs för att kunna fortsätta göra detta i en tid när kundens köpbeteende förändras. Med PIM-systemet som källa till all produktinformation säkerställs en hög kvalitet på informationen och tidigare manuella processer kan effektiviseras eller helt rationaliseras bort, säger Anette Olofsson, Affärskonsult PIM, Stratiteq Sweden AB.


För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Josefsson
Marknadskommunikatör, Icopal AB
040-24 74 33
caroline.josefsson@icopal.com  

Anette Olofsson
Affärskonsult PIM, Stratiteq Sweden AB
076-526 98 18
anette.olofsson@stratiteq.com  
    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.