Underhållskontroll av tak

(Publicerat 2007-03-28) Läckande yttertak kan bli kostsamt för fastighetsägaren. Försäkringsbolagen ser det som bristande underhåll och därmed utgår ingen ersättning. Samtidigt kan det vara svårt att själv sköta underhållet. Det krävs både kunskap om tätskiktet och inte minst reglerna om taksäkerhet.

Lösningen kan vara att teckna ett avtal om årlig underhållskontroll. Då vet husägaren att tillsyn och underhåll utförs på ett professionellt sätt. Varje år utförs en besiktning av takytan och anslutande plåtarbeten. Samtidigt rensas vattengångar och takbrunnar från löv och skräp. Genom en sådan årlig besiktning kan akuta vattenskador förhindras och takets livslängd ökas.

Fastighetsägarens ansvar
Brandventilatorer, dvs rökluckor, tillhör de installationer i fastigheten som lättast glöms bort. Kan inte rökgaserna vädras bort riskeras att brandkårens insatser försenas avsevärt, vilket kan innebära att stora värden går till spillo. Har byggnaden brandventilatorer är därför en årlig översyn att rekommendera. Enligt nuvarande lagstiftning är det dessutom fastighetsägarens ansvar att kontinuerligt kontrollera brandventilatorernas funktion. Har man ett avtal om underhållskontroll av taket kan man teckna tilläggsavtal som även omfattar brandventilatorer.

Akuta läckor
Förutom att kontrollera takets kondition och rapportera brister, åtgärdas mindre läckage och skarvsläpp direkt vid besiktningen. Skulle olyckan vara framme och ett akut läckage uppstå får man omedelbar hjälp. Att teckna ett avtal om årlig översyn av sitt tak kan visa sig vara en mycket lönsam affär för fastighetsägaren.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Svärdh, Icopal, tel 0705-50 07 32 eller mail sehsh@icopal.com


 

Klicka nedan för foto, dels som påsiktsbild och dels för att ladda hem.
http://www.icopal.se/upload/icopalse/nyheter/pressbilder/skrap_tak.jpg

http://www.icopal.se/upload/icopalse/nyheter/pressbilder/service_brandventilatorer001.jpg

 

Icopal tillhandahåller produkter och tjänster för att täcka och skydda byggnader och anläggningar. Företaget producerar drygt 200 miljoner kvm tätskikt varje år vilket motsvarar närmare 28 000 fotbollsplaner. Icopal, med huvudkontor i Danmark, omsätter drygt 6 miljarder kronor och har 3600 anställda. I Sverige finns produktionsenheter i Malmö, Grythyttan, Örnsköldsvik och Borås.


 

 

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.