Serviceavtal kan förlänga livet på ditt tak

(Publicerat 2009-05-29) .Det är lätt att glömma bort underhållet av tak. I längden kostar det fastighetsägarna stora belopp. Ett heltäckande avtal för kontroll och statusbedömning av taken kan därför vara en god investering. Nu finns dessutom möjlighet att teckna ett avtal som även omfattar kontroll av brandventilatorer, vilket numera är ett lagstadgat krav.

Avtalet riktar sig till professionella fastighetsägare och förvaltare av fastigheter. Genom att teckna ett avtal säkerställs att taken årligen synas och eventuella skador åtgärdas. I avtalet ingår statusbedömning av tätskiktet, kontroll av taksäkerhet, reparationer och städning.
Har byggnaden brandventilatorer kan avtalet även omfatta underhåll och kontroll av öppningsfunktioner. En sådan kontroll av brandventilatorer är numera ett lagkrav och ska dokumenteras.

Med ett serviceavtal undviks dyra följdskador från läckande och otäta tak, samtidigt ökar takens livslängd. Ett fungerande brandskydd kan dessutom spara liv. Med Icopal som motpart får fastighetsägarna tillgång till ett nationellt nätverk av takentreprenörer, vilket säkerställer att servicenivån blir densamma oavsett var fastighetsbeståndet finns.

Läs mer om Takservice på vår hemsida.

För ytterligare information kontakta Kundservice på telefon 020-45 11 00.
Högupplöst bild    

Icopal är en internationell grupp med verksamhet i de flesta europeiska länder samt Ryssland och USA. Koncernen har omkring 4400 medarbetare och omsättningen är cirka  1,1 miljarder Euro. Icopal utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial samt utför entreprenader inom bygg- och anläggningsområdena.

Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.