”Miljövänligt” räcker inte: Icopal satsar på produkter som gör miljön bättre

(Pressmeddelande 2010-03-23)

Inom ramen för en ny produktserie kallad Eco-Activ lanserar Icopal AB den 23 mars tre nya Noxite-tätskikt, som aktivt renar luften från kväveoxidföroreningar. 
    – Alla strävar efter att erbjuda miljövänliga alternativ, säger VD Niels Peter Møller. Vi vill gå ett steg längre. Med vår Eco-Activ-serie kan fastighetsägarna både få trygga taklösningar och samtidigt aktivt göra miljön bättre.

Noxite-produkterna lanseras på Nordbyggmässan i Stockholm den 23 mars. Det är takbeläggningar med ett patenterat granulat som innehåller titandioxid. 
    – Med hjälp av UV-ljus från solen bryter Noxite-taket ned miljöskadliga kväveoxider till ofarligt nitrat, som sedan sköljs bort med hjälp av regn, säger Icopals tekniske chef, Hans Månsson. Det bidrar till renare luft och hjälper företag att nå sina miljömål.

1 000 kvadratmeter = fem personbilar
Kväveoxiderna kommer till stor del från trafiken. De orsakar hälsoproblem, försurning och bidrar även till att bilda marknära ozon, som är skadligt för både människor, djur och växter. 
    Beläggningar med titandioxid är ingen nyhet i sig. Men det är första gången som konceptet kombinerats med tätskiktsprodukter som fungerar på stora, platta tak. Cirka 1 000 kvadratmeter av tätskiktet Mono Noxite läggs just på ett sådant tak på ett projekt i Väla Centrum i Helsingborg under andra halvan av mars.
    1 000 kvadratmeter Noxite neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som fem bensinbilar släpper ut under 1 000 mils körning.

Mossa på taket förbättrar klimatet
På mässan förevisas också en annan Eco-Activ-produkt som lanseras senare i år: IcoMoss, en ny smart lösning som ger ett grönt tak i form av en mossmatta. Mossan bidrar till sänkta kostnader genom minskad energiförbrukning och längre livslängd på tätskiktet. Andra fördelar är att dagvattenavrinningen minskar, luftkvaliteten blir bättre och koldioxidupptaget ökar. 
    IcoMoss består av en filt som är försådd med flera olika mossarter. Materialet klistras fast mot det underliggande tätskiktet, och därefter är det bara att vänta på att mossan ska växa ut och etablera sig. Jämfört med traditionella sedumtak har IcoMoss flera fördelar: lägre vikt, enkel montering och lägre kostnad.

 

Läs mer om Noxite på www.noxite.se.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.