Rökluckor - Kontroll, underhåll, dokumentation

(Publicerat 2010-03-18).

Vi utför service och underhåll på rökluckor (Brandventilatorer)

  • Fastighetsägaren har yttersta ansvaret för kontroll och underhåll av rökluckor.
  • Icopal utför funktionskontroll
  • Icopal åtgärdar fel/brister
  • Icopal utför underhållsservice
  • Icopal utfärdar skriftligt protokoll efter utförd service

 

Läs mer om vår takservice>> 

 

Vår uppgift är att bidra till säkra och hållbara hus med bästa totalekonomi. Och det vill vi göra bättre än någon annan. Som marknadsledande, internationell koncern erbjuder Icopal byggmaterial som skyddar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand. Vi tillverkar och marknadsför såväl nydanande som beprövade produkter för svenska förhållanden.

Våra lösningar präglas av helhetssyn och kvalitetstänkande i alla led. Det betyder maximal trygghet för alla parter; för dig som planerar, bygger, äger eller brukar byggnaden.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.