Miljösmart takmaterial förbättrar luftkvaliteten

(Icopal® Case study Noxite, Publicerad 11-11-24)

Dålig luftkvalitet bidrar till sjukdomar
Flera svenska städer har problem med utsläpp av kväveoxider (NOx) som förorenar och försämrar luftkvaliteten. På sikt kan dessa luftföroreningar, som främst orsakas av trafik, resultera i eller bidra till allergier, astma, cancer samt lungsjukdomar. Störst risk att drabbas löper tätortsbor. Trafikomläggningar samt rening av bilgaser och skorstensutsläpp har bidragit till förbättrad luftkvalitet, men eftersom biltrafiken stadigt ökar sker förbättringen successivt (källa: Naturvårdsverket). För att påskynda processen med att förbättra luftkvaliteten behövs miljösmarta produkter. På marknaden finns redan byggnadsmaterial, t.ex. takmaterial och markstenar, som bidrar till att rena luften...

Läs hela vår case study om Mono Noxite på låglutande tak här! 
    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.