Bygg lufttätt och energieffektivt

(Publicerat 2011-08-08)

För att optimera energianvändningen och samtidigt skapa ett behagligare inomhusklimat, krävs att våra hus är lufttäta. Icopal har utformat ett komplett system för lufttätt byggande, med ångspärr, vindskydd, syllprodukter och tillbehör som ger täta genomföringar och skarvar. Men produkterna är inte hela lösningen. För att få ett sunt, lufttätt hus måste förstås också produkterna monteras rätt. Därför har vi arbetat fram grundliga monteringsanvisningar som en viktig del av systemet.

Varför ska man bygga energisnålt?
Allt pekar på att behovet av att bygga energisnålt kommer att öka på sikt. Energipriserna kommer att öka ytterligare. Myndigheter skärper kraven i gällande föreskrifter för att få marknaden att bygga mer energieffektiva byggnader. EU har bestämt att man ska sänka CO2 utsläppen med 20 % under nivån för 1990 förbrukning. Detta ska vara genomfört till år 2020. Här står uppvärmning av bostäder för ett stort bidrag för att uppnå målet.

Problem
Enligt Boverkets Byggregler ska energiförlusterna begränsas. Detta uppnår man bland annat genom att öka mängden isolering i byggnaden. Ökade isoleringsmängder i väggar och bjälklag ställer också ökade krav på byggnaders lufttäthet. Normalt har ett hus med mekanisk ventilation ett undertryck men en felaktigt injusterad ventilationsutrustning kan skapa problem med fukt och mögel om man har otätheter i luft- och ångspärren. En annan vanlig orsak till fuktproblem är att varm fuktig inomhusluft stiger upp på vinden via otätheter i vindsbjälklaget. Med ökade isoleringsmängder, som ger ett kallare tak, kan det uppstå kondensutfällning på takets undersida. Det är därför viktigt att säkerställa att husets luft- och ångspärr blir utförd på ett korrekt sätt.

Lösning
För att kunna installera en luft- och ångspärr är det viktigt att man har bra hjälpmedel, instruktioner och kunnig personal. Man ska vara noga med alla ställen där man perforerar ångspärren, eller ännu hellre, undvika att göra detta. Ett bra sätt är att montera ångspärren indragen i konstruktionen, 50 till 70 mm. Man bör också undvika att klamra fast i ångspärren när man installerar den. Här kan man med fördel använda självhäftande folielim i stället.

Det är också viktigt att man i ett tidigt stadie utför en läckagesökning. Detta är speciellt viktigt om man bygger flera liknande hus. Det finns en standardiserad metod EN 13829:2000, kallad ”blower door” test för detta, som också rekommenderas av BBR att använda.

Komponenter - Icopal Lufttätt hus
Komponenter
Icopal har utvecklat ett system för att möjliggöra en säker montering av luft- och ångspärr innehållande en rad komponenter. Den åldringbeständiga plastfolien uppfyller kraven i SPCR 128 vilket innebär att den är P-märkt och åldersbeständig. Samtliga komponenter i systemet är utprovade att fungera tillsammans för bästa resultat och lufttäthet. I systemet ingår en monteringsanvisning som ger detaljerade beskrivningar hur produkten ska användas.
    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.