Släpp aldrig in Radon i huset!

(Publicerat 2012-08-31)

Radon är en radioaktiv gas som finns överallt och sätter vår hälsa på spel. Idag finns enkla och förhållandevis billiga lösningar som hindrar radon från att ta sig in i byggnader. Det bästa sättet är att ta hand om problemet redan innan huset är byggt. Det kan man göra enkelt genom att installera ett gas-och radonmembran från Icopal.

Osynlig och luktfri radioaktiv gas
Bild_tema-radon_200x300_med-bildtextRadon finns nästan överallt; i marken, luften och vatten. Gasen är en hälsofara. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att mellan 400 till 500 lungcancerfall i Sverige per år orsakas av radon i inomhusmiljö.
WHO rekommenderar ett gränsvärde på 100 Becquerel per kubikmeter luft, Bq/m3. I Sverige är gränsvärdet för nya byggnader 200 Bq/m3 och för arbetsplatser 400 Bq/m3.
Det vanligaste är att radon kommer från marken. Eftersom lufttrycket inomhus normalt lägre inomhus än i marken under huset, sugs den radonhaltiga markluften in i byggnaden genom otätheter och öppningar i konstruktionen.

Stoppa radon redan vid nybyggnation
Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att slippa problem med radon är att aldrig släppa in den farliga gasen i byggnaden. Genom att bygga in radonmembran redan från början slipper man dyra lösningar i efterhand. Radonmembranet blir också en försäkring för framtida högre krav på radonskydd och en trygghet för både köpare och säljare vid fastighetsförsäljningar.

Placering av radonmembran
Radonmembran placeras vanligen på grundplattan eller mellan plattans isoleringslager. Fördelen med installation på grundplattan är att man får ett kombinerat radon- och fuktskydd. Det kan spara tid ifall man vill fortsätta bygga innan grundplattan torkat.
Den bästa och mest effektiva lösningen är att lägga membraner direkt mot schaktbotten under husgrunden. Det är enkelt att rulla ut och det blir färre skarvar och genomföringar, vilket spar tid. Membranet ligger väl skyddat under resten av byggtiden.

bild-radon_Familj-och-grund_300x300_bildtextIcopal gas-och radonmembran RAC 800
RAC 800 är ett armerat flerskiktsmembran av LD-polyeten innehållande aluminiumfolie, som med fördel kan läggas under grunden direkt mot schaktbotten. RAC 800 kan också installeras på grundplattan eller mellan plattans isoleringslager. Membranet skyddar mot radon, men även mot andra gaser som koldioxid och metan vilket gör att det kan användas för att bygga på förorenad mark.

Icopal Radonmembran RMB 400
RMB 400 ett armerat flerskiktsmembran ska monteras på grundplattan eller mellan isoleringslagren där det skyddar mot radon men också fungerar som ett fuktskydd.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.