Diffusionstäta eller diffusionsöppna underlagsprodukter?

(Publicerat 2012-05-28) 
 
Diffusionstäta underlagsprodukter på råspont har länge dominerat takmarknaden i Sverige. Av tradition är materialet vanligt vid svenska byggen och för många byggare är det en trygg och välbeprövad metod. I takt med att internationella influenser letar sig in på marknaden blir frihängande och diffussionsöppna underlagsdukar också vanligare. Detta ställer samtidigt nya krav på såväl föreskrivande led som byggare.
 
Nya alternativ
I Danmark och Norge är de frihängande lösningarna vanligare än i Sverige och används huvudsakligen vid nybyggnation med takpannor och plåt som ytmaterial. De har onekligen en rad fördelar, där låg vikt och snabb montering sparar såväl miljö som tid. Men val av underlagsduk ska inte förhastas och kräver både eftertanke och objektspecifika beräkningar. Sammansättningen av olika material, utförandet, isolermängden och ventilationens funktion är helt avgörande för vilken lösning som passar byggnaden bäst.

Frihängande dukar
Monteringen av frihängande underlag skiljer sig från traditionell teknik. De monteras direkt på takstolarna, utan brädat underlag. Kring detaljer som genomföringar, vinkelrännor, takfot etc. krävs dock att man förstärker med ett fast underlag. Monteringssättet kräver större krav på montörens yrkeskunnande. Utan fast underlag att gå på är det också svårare att arbeta och förflytta sig på taket - man måste också vara extra noga med den personliga säkerheten.

Frihängande montage ger en snabbare byggprocess och kapar kostnader både för mantimmar och virke. Väljer man en diffsionsöppen duk, kan man dessutom isolera ända upp emot duken, där annars utrymmet hade behövts för luftspalt. Ventilationen mellan duken och yttertaket måste då säkerställas.

Fast underlag
Den traditionella lösningen med asfaltprodukter som spikas på ett brädat underlag ger en robustare takkonstruktion. Det ger fördelar i ett land som Sverige med omväxlande väderlek och en stark tradition att använda betong- och tegelpannor som väger mycket. Asfaltbaserade produkter är robusta och klarar därför mer mekanisk påverkan under byggtiden. Idag har asfalten en sammansättning som ger elasticitet så att produkten faktiskt blir självläkande kring spiken och får väldigt starka vådskarvar. Detta ger fastighetsägaren en extra trygghet genom åren.

Tydliga instruktioner underlättar montering
Val av material bör också göras med hänsyn till byggnadens geografiska belägenhet. En tunnare produkt är normalt väderkänsligare under produktionsskedet och ställer dessutom större krav på detaljutförandet i monteringen. Felaktig montering eller val av fel underlag kan orsaka fuktproblem med onödiga renoveringskostnader som följd. Det är därför viktigt att välja material med utförliga monteringsinstruktioner. Det kan också vara klokt att rådfråga en fuktsakkunnig. Välj framför allt en produkt med långhållbarhet och bra tillbehörslösningar. En hjälp i valet är att hålla sig till de produkter som klarar kraven i gällande AMA Hus och RA Hus.

Icopal har ett heltäckande sortiment av underlagsprodukter både för frihängande montage och läggning på underlag av trä. Läs vidare om de olika underlagsprodukterna på hemsidan.
    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.