Tak med mörk yta bästa energisparalternativet i nordiskt klimat

(Publicerat 2012-11-07)

TEMA-vita-tak_279x179En ny vetenskaplig studie visar att tak med mörk yta är det mest energieffektiva valet i det nordiska klimatet, medan så kallade vita tak har begränsad potential att leda till energibesparing.

Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet har tillsammans med forskningsinstitutet SINTEF genomfört en studie som tittat närmare på frågan utifrån Nordens särskilda klimatförutsättningar.

Vita tak en trend från USA
De senaste åren har vita tak fått mycket uppmärksamhet i svensk och internationell press. Tanken är att ett vitt tak innebär ökad värmereflektion vilket i sin tur minskar byggnadens energiförbrukning – och därmed dess klimatpåverkan.

Idén att använda vita tak kommer ursprungligen från USA, som totalt sett använder mer energi för att kyla än för att värma byggnader. Metoden har överförts till Sverige och lanserats på den svenska marknaden där ett par nybyggen med vita tak har fått stor uppmärksamhet.

Klimat och isolering avgörande för funktionen
Den norska studien visar att takytans reflektionsförmåga – det vill säga om ytan är ljus eller mörk – endast har liten påverkan på inomhustemperaturen för en byggnad med välisolerat tak.

Därmed är nyttan med vita takytor mycket begränsad i ett nordiskt klimat där byggnadsbeståndet är välisolerat, i normalfallet med minst 300 mm isolering i väggar och tak.

Vita eller ljusa takytor kan ha en energispareffekt för till exempel ishallar eller dåligt isolerade frys- eller kylrum. Där innebär vita eller ljusa tak mindre energiåtgång för att hålla temperaturen tillräckligt låg. Detsamma gäller till exempel byggnader med stora dator- eller servermiljöer.

Studien konkluderar att småhus i ett nordiskt klimat med litet kylbehov har större nytta av ett mörkt tak genom att solens uppvärmningseffekt under vår och höst minskar
behovet av inomhusuppvärmning, vilket därmed leder till en energibesparing.

Den estetiska faktorn
Val av takbeklädnad är självfallet också en fråga om tycke och smak. Oavsett de funktionella egenskaperna bör det understrykas att det finns många sammanhang där ett vitt eller ljust tak kan vara rätt val ur ett estetiskt perspektiv, oberoende av takets energiegenskaper.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.