All titandioxid innehåller inte nanopartiklar

(Publicerat 2012-11-20)

Icopals Noxite-produkter för yttertak som renar luften från skadliga kväveoxider innehåller titandioxid i stengranulatet på tätskiktets yta. Titandioxid är en katalysator som utan att själv förbrukas påskyndar omvandlingen av NOx-föroreningarna till ofarligt nitrat (NO3).

I en artikel publicerad i Svenskt Byggtjänst Omvärldsbevakning den 7 november framkommer missvisande uppgifter. Rubriken ”Titanoxid kräver samma skydd som asbest” tillsammans med bildtexten ger intrycket att alla produkter med titandioxid innehåller nanopartiklar vilket är helt felaktigt. Det framkommer inte i texten att det finns andra ofarliga former. Titandioxid är ett naturligt förekommande ämne som bland annat används som vitt pigment i tex målarfärg, kosmetika och matvaror (ofta under beteckningen E171).

Vi garanterar att våra tätskikt inte innehåller nanopartiklar. Produkterna innehåller visserligen titandioxid men i form av ofarlig anatas av större fraktion.

Kväveoxider, som till stor del kommer från trafiken, orsakar hälsoproblem och försurning samt bidrar till att bilda marknära ozon, som är skadligt för både människor, djur och växter. Med hjälp av UV-ljus från solen bidrar Noxite-taket till renare luft och hjälper företag och kommuner att nå sina miljömål. Våra kunder som väljer Noxite gör en aktiv insats för miljön. På köpet får de en trygg och säker taklösning med lång livslängd.

Läs mer på noxite.se.
Har du frågor om titandioxid kontakta vår tekniska chef Hans Månsson.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.