All vår tekniska dokumentation på ett och samma ställe!

(Publicerat 2013-09-24)

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Syftet med det nya systemet är att det ska bli det lättare att jämföra liknande produkter med varandra.

Icopal ligger långt fram i märkning och dokumentation. Samtliga Icopals produkter som omfattas är CE-märkta enligt den nya förordningen. Detta innebär också att det nu finns prestandadeklarationer för produkterna. Dessa prestandadeklarationer hittar man enkelt genom att gå in på www.prestandadeklaration.se. Där är det sedan lätt att hitta all teknisk dokumentation i form av byggvarudeklarationer, godkännandebevis, säkerhetsdatablad och prestandadeklarationer.

En CE-märkning innebär att produkten uppfyller gällande EG direktiv och får säljas inom EES-området utan krav på ytterligare provningar och märkningar. CE-märkningen är dock inte någon kvalitetsstämpel eller något godkännande för användning av produkten. Här gäller även i fortsättningen respektive lands nationella byggregler.

Icopals rekommendation är därför att du som köpare inte bara nöjer dig med att produkten är CE-märkt, utan också kontrollerar att den är lämplig att använda till det du tänkt dig och att det finns tydliga monteringsanvisningar. När det gäller tätskikt är det särskilt viktigt att kontrollera att produkten uppfyller de lagstadgade brandkrav som ställs på tätskiktsmaterialet.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.