Resultatet av vår senaste kundenkät

(Publicerat 2013-05-13)

Vi är tacksamma för samtliga av de synpunkter som kommit in i samband med vår enkätundersökning och vi vill passa på att tacka alla våra kunder som deltagit i undersökningen. Era åsikter är viktiga för oss!

Vi är väldigt stolta över att vårt varumärke är så högt uppskattat bland våra kunder, eftersom det visar att det finns ett stort förtroende för oss. Särskilt glada är vi över att Icopals kunder uppskattar våra produkters kvalitet, våra snabba och säkra leveranser och vårt breda sortiment.

Enkäten visar att produktkvalitet, kundservice, pålitliga leveranser, kunniga säljare och hållbara produkter är de fem viktigaste aspekterna i affärsrelationen till Icopal och andra likartade leverantörer. Icopal får högt betyg inom samtliga av dessa områden, dock med något mindre marginal vad gäller kundservice och försäljning. Detta är naturligtvis något vi kommer att ta till oss och arbeta vidare med.

Vi vill att våra kunder enkelt ska kunna komma i kontakt med oss och bli bemötta av serviceinriktad och kunnig personal och av lika professionell och tillmötesgående kundservice. Att våra kunder efterfrågar mer frekventa besök och att vi blir bättre på att utveckla våra gemensamma affärer är naturligtvis något vi är måna om att bemöta och något vi i fortsättningen kommer att jobba ytterligare med för att förbättra.

Dessa är de huvudsakliga områden inom vilka vi kommer att vidta åtgärder. Vi vill att Icopal ska uppfattas som Sveriges främste och mest kundinriktade leverantör inom byggmaterialindustrin. Därför lyssnar vi på våra kunder.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.