Hösten är här - dags att se över ditt tak

(Publicerat 2013-10-23)

Det är inte särskilt svårt och kräver inga specialkunskaper att kontrollera statusen på ett tak. Följ bara nedanstående åtta punkter:

Börja gärna med att kontrollera kallvind eller krypvind inifrån.

  1. Luktar det friskt eller finns dålig lukt?
  2. Syns läckagemärken vid skorsten eller genomföringar?
  3. Är råsponten missfärgad? Syns tecken på mögel eller röta? 

Sedan är det dags för en yttre besiktning av taket:

  1. Är taktäckningen hel och utan skador?
  2. Finns det mossa på taket?
  3. Är intäckningar runt genomföringar, ventilation och skorsten i gott skick?
  4. Är fotplåt, vindskivebeslag och andra plåtbeslag fria från rost, lackskador och sprickor?
  5. Är vattenflödet fritt i hängrännor och stuprör?

Du kan spara stora pengar genom att se över ditt tak ett par gånger om året. Vårt råd är att varje husägare bör inspektera sitt tak två gånger om året, höst och vår. En enkel kom-i-håg-regel är att göra kontrollen i samband med bytet till vinter -respektive sommartid.

Ett dåligt underhållet tak riskerar att leda till läckage som i sin tur kan orsaka fukt och röta. Kostnaderna för denna typ av skador kan lätt bli stora, särskilt om problemen upptäcks i ett sent skede.

Kontroll
De flesta småskador som upptäcks kan lagas relativt enkelt.

Det vanligaste problemet är läckage vid plåtanslutningar eller genomföringar i takytan. Ibland kan det räcka med att limma fast plåten mot underlaget med Taklim om man gör rent och primar först. Ofta måste plåten dock bytas och ersättas med ny.

Skador i tätskikt och shingel kan tillfälligt tätas med Ico Tätningsmassa eller genom att klistra en utskuren lapp av ytskiktet över det skadade området.

Har en takpanna fallit ned eller gått sönder så att det kommer in solljus på det viktiga vattenavledande underlaget kan UV-strålarna förkorta dess livlängd. Se därför till att ersätta pannor som saknas eller skadats så snabbt som möjligt.

Om man vid besiktning av kallvind eller krypvind upptäcker fukt och mögel, beror det inte självklart på ett läckage i taket. Orsaken kan vara otätheter i luft- och ångspärren, där varm och fuktig inomhusluft tränger upp på vinden, möter det kalla takets undersida och kondenserar.

Underhåll
I samband med taköversynen är vårt råd att taket också rengörs. Börja med att sopa taket för att få bort skräp, löv och eventuell mossa. TEMA_Spot_Se-over-ditt-tak_279x179Takpapp och shingel kan rengöras med grov borste och vanlig vattenslang, högtryckstvätt ska inte användas på dessa material. Decratak kan dock rengöras med högtryckstvätt, upp till maximalt 140 bars vattentryck. Tänk på att aldrig spola rakt mot en skarv eller ett sidoöverlägg.

Efter rengöringen kan algborttagningsmedel appliceras för en mera långsiktig effekt.

Takavvattningssystemet bör ses över extra noga och rengöras en gång per år, lämpligen på hösten efter lövfällningen. Löv som ligger kvar i hängrännor och stuprör kan senare under vintern ge upphov till isproppar som kan orsaka issprängning. Rensa bort ansamlingar av löv så att vattnet rinner fritt. Spola därefter rännor och rör med vattenslang och använd eventuellt en mjuk borste.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.