Underlagsdukar på hårda underlag

(Publicerat 2013-04-17)

Sedan underlagsdukarna gjort entré har urvalet av underlagsprodukter inom AMA Hus ramar vuxit. Genom att följa AMA försäkrar du dig om att såväl materialval som utförande blir det bästa. Men varje byggprojekt har sina specifika omständigheter som går att möta med rätt produkt.

Här ger vi en överblick av rekommendationerna i AMA Hus och hur du på bästa sätt anpassar produktvalet efter byggprojektets givna förutsättningar.

Vilka typer av underlagsprodukter finns?
De är enligt AMA Hus 11 indelade i två huvudgrupper:
JSC.1 Traditionella vattenavledande underlagsprodukter
Diffusionstäta
JSC.6 Vattenavledande underlagsdukar
Diffusionstäta
Diffusionsöppna

Kort om diffusionstät kontra diffusionsöppet
TEMA_Underlag-harda-underlag_279x179Både diffusionstäta och diffusionsöppna produkter hindrar vatten från att tränga in i konstruktionen. Skillnaden ligger i om produkten släpper igenom fukt och ånga. Gränsen för att betrakta produkter som diffusionsöppna respektive -täta går vid Sd värde 0,5 m. Högre värde ger ett större ånggenomgångsmotstånd, dvs. produkten är tätare vilket innebär att det tar längre tid för fukt och ånga att vandra genom materialet. SD-värden under 0,5 m innebär att produkten är diffusionsöppen, dvs vatten hindras från att tränga genom produkten men fukt kan vandra i båda riktningarna genom materialet. Observera att höga fukthalter i inomhusluften kan innebära att man får fuktutfällning på insidan av takduken även med en diffusionsöppen produkt.

Vad bör man tänka på när man väljer produkt?
Ofta styr tradition och vana valet av produkt, men med dagens utbud bör du också ta objektsberoende parametrar i beaktning:

 • Var är byggnaden belägen?
  Är läget kustnära, utsätts byggnaden för en mera krävande klimat-påverkan av väder och vind än i ett mera skyddat läge i inlandet.
   
 • Vilken årstid?
  Sker byggnationen under den kalla årstiden kan det vara lämpligt att välja en produkt som även är anpassad att installeras vintertid. Produktens materialsammansättning påverkar dess vinteregenskaper, t ex gör en tillsats av polymerer den smidigare att jobba med. Särskilt viktigt att beakta för tätheten på sikt är vilken installationstemparatur produktens klisterkant klarar.
   
 • Tydliga instruktioner!
  En tydlig monteringsanvisning är en säker grund för att få ett väl fungerande tak. Välj välbeprövade lösningar med bra anvisningar som även visar hur detaljer ska utföras och inte enbart de öppna ytorna. Det är oftast vid detaljerna på takytan som det går fel.

Vad ska jag tänka på när jag bygger med en traditionell luftspalt?
Nummer ett är att säkerställa en väl fungerande ångspärr i sin byggnad. Den hindrar varm och fuktig luft att tränga genom isoleringen och kondensera på träpanelens undersida. Var noga med att få vindsluckan värmeisolerad och lufttät (om sådan finns invändigt) och alla genomföringar täta och använd system som provats tillsammans för att få bästa funktion och livslängd.

Oavsett om man använder en diffusionsöppen eller diffusionstät underlagsduk är det lika viktigt att tillse att det finns en fungerande ventilation. För diffusionsöppna produkter ventilerar man bort fukt på ovansidan. Diffusionstäta produkter ventileras på undersidan genom en luftspalt mellan träpanel och isolering. Ventilationen säkras i takfot och i nock eller via gavelspetsventiler.

Är det bättre att lägga en diffusionsöppen underlagsduk?
Nej, på ett fast underlag förbättrar detta inte konstruktionen utan ökar riskerna.
Träpanelen - i vardagligt tal råsponten - är normalt tätare än den diffusionsöppna produkten, vilket innebär att den organiska träpanelen fördröjer fuktvandringen i dess väg till den diffusionsöppna duken. En diffusionsöppen underlagsduk är dessutom tunn, ca 150 – 250 g/kvm och skadas lättare vid montaget. Den sluter inte lika tätt kring infästning (spik) som asfaltbelagda dukar, utan risken för läckage ökar.

Diffusionstäta asfaltbaserade underlagsprodukter är beprövade under lång tid med gott resultat.

Vad ska jag då tänka på för att få ett gott resultat?

 1. Anlita erfarna byggare som har kunskap kring montering av underlagsdukar. Rätt produkt tillsammans med ett väl utfört arbete ger ett undre, vattenavledande skikt som håller lika länge som ytskiktet.
 2. Välj material anpassat för just ditt hus och tänk på att den lilla merkostnaden för en produkt med bättre egenskaper snabbt tjänas in vid eventuellt problem.
 3. Ska byggnaden stå öppen under längre tid lönar det sig att satsa på en bättre kvalitet. Materialkostnaden är liten i jämförelse med vad det kostar att utföra arbetet.
 4. Välj en leverantör av produkt som kan ge dig råd och hjälp med dina frågor och som tillhandahåller både monteringsanvisning, produktdokumentation och tillbehör som ger ett säkert system.
  Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.