VD-byte på Icopal AB

(Publicerat 2013-04-22)

Den 1 maj 2013 sker ett planerat generationsskifte inom Icopal Sverige. Bengt Widstrand tar då över rollen som VD efter Niels Peter Möller.

Bengt Widstrand har varit anställd inom Icopal sedan 1998, de senaste tre åren som marknadsdirektör. Han tidigare innehaft tjänster som försäljningschef och produktchef inom företaget.

- Icopal Sverige har under flera år visat en mycket god utveckling och att trygga denna genom ett planerat generationsskifte är viktigt för oss. Bengt Widstrands erfarenhet och resultat i tidigare befattningar är en garant för en fortsatt stark utveckling av Icopal Sverige, säger Icopals styrelseordförande Sören Drewsen.

- Det är en stark och väl fungerande organisation jag tar över, med kompetenta och engagerade kollegor. Jag känner stort förtroende för en fortsatt bra utveckling av den svenska verksamheten, kommenterar Bengt Widstrand.

Niels Peter Möller kommer att fortsätta att vara yrkesverksam i bolagsstyrelser utanför Icopalgruppen.

För mer information, vänligen kontakta Bengt Widstrand på 040-24 74 40 eller Niels Peter Möller på 040-24 74 90.

Ladda ner en högupplöst bild på Bengt Widstrand>> 


Icopalkoncernen är Europas ledande leverantör av taklösningar och marknadsledande i Norden avseende takentreprenadaktiviteter. Koncernen, med huvudkontor i Danmark, har säljorganisationer och produktionsenheter över hela Europa och i Nordamerika. Koncernen har en omsättning på cirka 1 miljard EUR och har cirka 3500 anställda. I Sverige representeras Icopalkoncernen av det helägda dotterbolaget Icopal AB. Till kärnverksamheten hör produktion av tätskikt, takljus och brandventilatorer samt marknadsföring av byggrelaterade varor.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.