Icopals brandgasventilatorer - ett säkert skydd vid brand

(Publicerat 2014-04-14)

Farliga rökgaser vid brand
Rökgaser som bildas i samband med en brand blir fort väldigt varma. De trycks ned mot golvet och minskar snabbt synfältet hos de personer som finns i lokalen. En brand förbrukar även stora mängder syre vilket gör det svårt att andas. Brandröken hindrar inte bara sikten, den innehåller också flera giftiga gaser där den farligaste är kolmonoxid.

Snabb ventilation avgörande
Vid en brand är det därför av största vikt att omedelbart kunna ventilera ut värme, rök och farliga gaser för att underlätta utrymning och brandsläckning. Genom en snabb ventilation minskar även spridningen av brandgaserna inom byggnaden, samtidigt som brandpåverkan på bärande och avskiljande byggnadsdelar minskar. En väl fungerande ventilation kräver rätt utformade brandgasventilatorer av hög kvalitet.

Sky VentViktigt att välja rätt modell och standard
Installations- och materialkostnaden för en bra brandgasventilation är låg i förhållande till de stora mänskliga och materiella kostnader som en brand kan orsaka. I Icopals sortiment finns ventilatorer i flera olika modeller. Vi har ventilatorer med ett eller två lock och med eller utan ljusinsläpp. De kan även vara motordrivna och kopplade till komfortventilation som kan sänka temperaturen i byggnaden. Våra ventilatorer finns också med både öppning av gasfjäder och med motor.

Det viktiga är att brandgasventilatorerna dimensioneras så att det går att kontrollera brandgaserna under avsedd tid. Faktorer som exempelvis snölast och vindlast ska inkluderas i dimensioneringen. Öppningarna ska utformas så att tilluft och frånluft säkerställs. Vidare ska anläggningen fungera även om byggnaden blir utan ström.

Smoke VentCE-märkning och svensk standard
Sedan juli 2013 krävs CE-märkning av alla brandgasventilatorer. Det innebär att tillverkaren ska tillhandahålla en prestandadeklaration för produkten. Deklarationen innehåller information om de värden som tillverkaren deklarerar för byggprodukten, uppgifter som kräver viss förkunskap hos installatören eller konstruktören för att tolka.

Sedan augusti 2013 finns även en svensk standard för brandgasventilatorer (SS 883006:2013). Standarden ger användaren konkret vägledning vid valet av brandgasventilatorer genom att den fastställer kravnivåer och beskriver önskvärda egenskaper. En närmare beskrivning av de egenskapskrav och kravnivåer som ingår i standarden för brandgasventilatorer finns att köpa hos SIS (Swedish Standards Institute) på www.sis.se.

Samtliga Icopals brandgasventilatorer uppfyller svensk standard, samtidigt som de är CE-märkta.
Vi har också en mängd tillbehör till som gör att de fungerar tillsammans som system. Har ni frågor, hör av er till oss.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.